عضو کمسیون بهداشت مجلس:

در حوزه سلامت باید سیستم نظارتی قوی شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت افزایش تخلفات حوزه سلامت را ضعف نظارت و کمبود نیرو دانست و گفت: قوانین و روش های درمان حوزه سلامت نیازمند بازنگری است.

به گزارش عیارآنلاین، حیدرعلی عابدی، در رابطه با اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه باید قوانین جدیدی برای مقابله با تخلفات در این حوزه وضع شود تا حقوق مردم بیش از این تضمین شود، تصریح کرد: قوانین حوزه سلامت نیازمند بازنگری است تا ضعف هایی که در قوانین وجود دارد مرتفع شود اما نظارت بر اجرای قوانین مهمتر از وضع قوانین است که در این رابطه باید سیستم نظارتی قوی شده و اقداماتی انجام دهیم تا تخلفات رخ ندهد.

نظارت کافی بر اجرای قوانین حوزه سلامت وجود ندارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه نظارت کافی بر اجرای قوانین حوزه سلامت وجود ندارد، تصریح کرد: در حوزه سلامت زمانی که تخلفی رخ دهد هر چه قدر متخلف جریمه شود آسیبی که به بیمار وارد می شود برگشت ناپذیر است از این رو نیاز است سیستم های نظارتی در حوزه سلامت قوی شود به عنوان مثال زن بارداری جهت زایمان به بیمارستانی مراجعه اما به جهت غفلت و خطای پزشکی فوت می شود در این رابطه چگونه می توان با پزشکی که چندین سال طبابت کرده رفتار کرد تا آسیب ناشی از خطای پزشکی جبران شود.

در حوزه سلامت باید تمهیداتی به کار گرفته شود تا حق و حقوق بیمار تضمین و همچنین خطاهای پزشکی کاهش یابد

عابدی با تاکید بر اینکه در حوزه سلامت باید تمهیداتی به کار گرفته شود تا حق و حقوق بیمار تضمین و همچنین خطاهای پزشکی کاهش یابد، ادامه داد: ؛ البته سیستم نظارتی قوی در این رابطه کارساز است و در کنار این باید در روش های موجود در حوزه سلامت بازنگری شود تا اتفاقی برای بیمار نیفتد.

شکایت از پزشکان رو به افزایش است/ افزایش شکایت از پزشکان به معنای افزایش تخلفات پزشکان نیست بلکه مربوط به افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق خود است

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم، با بیان اینکه شکایت از پزشکان رو به افزایش است، گفت: البته این به معنای افزایش تخلفات پزشکان نیست بلکه مربوط به افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق خود است به گونه ای که هر چقدر مردم و بیماران نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا می کنند نسبت به غفلت ها و تخلفاتی که در حوزه پزشکی رخ می دهد حساس تر می شوند.

ضعف نظارت و کمبود نیرو افزایش تخلفات حوزه سلامت را به دنبال دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه ضعف نظارت و کمبود نیرو افزایش تخلفات حوزه سلامت را به دنبال دارد، ادامه داد: کمبود نیرو به ویژه در حوزه بیمارستان ها می تواند نقش اساسی در افزایش تخلفات داشته باشد؛ برای کاهش تخفات، قوانین باید بازنگری، نظارت ها تشدید و از سویی در روش های درمانی بازنگری شود؛ در این رابطه اگر وزارت بهداشت احساس می کند قوانین حوزه سلامت نیازمند بازنگری است ضروری است این موضوع را به کمیسیون بهداشت مجلس انتقال دهد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: