عضو هیات رئیسه مجلس:

مهم‌ترین موضوع حال حاضر حوزه سلامت تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای است

رنجبرزاده: مهم ترین موضوع حال حاضر حوزه سلامت تجمیع صندوق های بیمه ای است که دربرنامه پنجم توسعه نیزبه آن توجه شد، اما متاسفانه اجرایی نشده است؛ بنابراین برای ساماندهی ارایه خدمات درمانی نیازمند یک مدیریت واحد درموضوع بیمه های سلامت هستیم.

به گزارش عیارآنلاین، اکبر رنجبرزاده، با اشاره به اینکه اختصاص منابع پایدار برای حوزه سلامت و ادامه اجرای طرح تحول ضرورتی انکارناپذیر است،گفت: مهم ترین موضوع حال حاضر حوزه سلامت تجمیع صندوق های بیمه ای است که دربرنامه پنجم توسعه نیزبه آن توجه شد، اما متاسفانه اجرایی نشده است؛ بنابراین برای ساماندهی ارایه خدمات درمانی نیازمند یک مدیریت واحد درموضوع بیمه های سلامت هستیم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تجمیع صندوق های بیمه ای افزود: هم اکنون  منابع سلامت برای بخشی از جمعیت مورد هدف در اختیار وزارتخانه دیگری قرار دارد، اما اگر این منابع مطابق قوانین در اختیار صندوق سلامت قرار گیرد؛ تا حدودی در حل مشکلات حوزه سلامت موثر است، ولی زمانی که برخلاف قانون، موارد اجرایی می شود؛ باید منتظر مشکلات بسیاری درحوزه درمان بود، به عنوان مثال عدم واریزکامل ۷ بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران برای واریز به حوزه سلامت تا کنون معضلات بسیاری را برای این حوزه به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه تجمیع صندوق های بیمه ای به معنای واریزکامل بخش بزرگی از منابع بیمه ای موجود درتامین اجتماعی درحوزه سلامت است، تصریح کرد: حق بیمه درمان کارگران طبق دستورات رییس جمهورباید درصندوق جداگانه ای واریز شود، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است؛ بنابراین نگرانی های مسئولان وزارت بهداشت از این جهت است که اگر دستورات رییس جمهور اجرایی نشده و منابع مالی و اعتباری لازم برای بیمه ها به شکل قانونی تصویب نشود، چطور می توان ادامه طرح تحول را اجرایی کرد.

رنجبرزاده با اشاره به اینکه منابع پایدار درحوزه سلامت همان اختصاص یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها است،گفت: همچنین درآمدهای ناشی ازکالاهای آسیب رسان نیز نوعی منبع پایداربرای حوزه سلامت است، هرچند که دولت قانون ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها را به طور کامل اجرایی نکرده است ؛ بنابراین تخصیص کافی و اجرای دقیق قانون اگر با دردسر روبه رو شود؛ به طورطبیعی ادامه اجرای طرح تحول امکان پذیرنیست؛ یعنی پرداخت ازجیب مردم که درحال حاضر بسیار کاهش پیدا کرده است، با توقف طرح تحول به شرایط قبل بازمی گردد، بنابراین باید با اجرای قانون منابع پایدار را برای حوزه سلامت و مدیریت منابع باید برای کاهش مشکلات درنظرگرفت.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت بهداشت در منابع حوزه سلامت درحد ممکن صرفه جویی کند، افزود: باید از اقدامات غیرضروری درمانی و پاراکلینیکی جلوگیری شود.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: