معاون وزیر:

بسیاری از پروژه‌های آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه به نتیجه نمی‌رسد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: برای آموزش با کیفیت، معلمان باید تخصص کافی برای تدریس در مقطع ابتدایی داشته باشند و لازم است ما تمرکز خود را بر توانمندسازی بیشتر معلمان قرار دهیم.

به گزارش عیارآنلاین، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه صرف وجود کمیت معلمان کفایت نمی‌کند، اظهار داشت: برای آموزش با کیفیت، معلمان باید تخصص کافی برای تدریس در مقطع ابتدایی داشته باشند و لازم است ما تمرکز خود را بر توانمندسازی بیشتر معلمان قرار دهیم.

وی در خصوص برگزاری جلسات مسئولین آموزش و پرورش با بنیادهایی که در جهت محرومیت‌زدایی فعالیت می‌کنند، بیان داشت: برگزاری چنین جلساتی برای افزایش هم‌افزایی در جهت محرومیت‌زدایی آموزشی در کشور بسیار مثبت است.

حکیم‌زاده گفت: آموزش و بالا بردن فرهنگ، ریشه محرومیت‌زدایی است و ما از بنیادهای خیریه همچون بنیاد علوی و برکت می‌خواهیم که امکانات خود را در این زمینه هم در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به این نکته که بسیاری از پروژه‌های آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه به نتیجه نمی‌رسد، بیان داشت: باید با هدف‌گذاری مشخص در مسیری حرکت کنیم که وضعیت بهتری در آموزش و پرورش داشته باشیم تا شاخص‌های فرهنگی کشور هم بهبود پیدا کند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: