رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی: ادغام دانشگاه‌های علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای خلاف قانون است

رئیس موسسات غیر دولتی گفت: دانشگاه های علمی کاربردی و فنی حرفه ای هریک قانونی جداگانه دارند و ادغام آنها خلاف قانون است.

به گزارش عیارآنلاین، علی آهون منش رئیس دانشگاه غیر انتفاعی و موسسات غیر دولتی  اظهار کرد: ادغام دانشگاه های علمی کاربردی و فنی و حرفه ای از مدت ها پیش مطرح بوده که در پی اجرای این طرح هزینه دولتی مربوط به این ۲ دانشگاه نصف می شود.

وی عنوان کرد: تصمیم اولیه وزارت علوم هم ادغام این ۲مرکز آموزشی مهارت محور و عملی است که این کار خلاف قانون است.

آهون منش تاکید کرد: هریک از دانشگاه های علمی کاربردی و فنی و حرفه ای قانون جداگانه ای برای خود دارند به همین علت اگر قرار بود این ادغام انجام شود یک قانون جدید باید تدوین و به تصویب برسد.

وی اظهار کرد: ۲مرکز آموزش عالی علمی کاربردی و فنی و حرفه ای کاری موازی و یکنواختی در کشور انجام می دهند و این ادغام به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی به دلیل کاهش هزینه ها کمک بزرگی می کند.

آهون منش گفت: در ادغام این ۲دانشگاه استادان و کارمندانی ممکن است بی کار شوند که در صورت اجرای این طرح دولت باید برای این افراد اقدامی انجام بدهد.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: