سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت نیار به کار کارشناسی دارد

رمضانعلی سبحانی فر گفت:پس از ساعت ها بحث و بررسی این لایحه فقط یک رای موافق داشت،بیشتر نمایندگان معتقد هستند که بررسی این طرح زمان بیشتری نیاز دارد و باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه انتزاع وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی اظهار داشت:در جلسه کمیسیون صنایع که یکی از کمیسیون های فرعی برای بررسی این لایحه است بحث و تبادل نظر زیادی صورت گرفت اما در نهایت نظر کمیسیون به این لایحه منفی بود.

رمضانعلی سبحانی فر ادامه داد: پس از ساعت ها بحث و بررسی این لایحه فقط یک رای موافق داشت، بیشتر نمایندگان معتقد هستند که بررسی این طرح زمان بیشتری نیاز دارد و باید کارهای کارشناسی صورت بگیرد.

نماینده مردم سبزوار ادامه داد: برخی از اعضای کمیسیون بر این عقیده هستند با توجه به لازم و ملزوم بودن سیاست های تولید و حمایت از آن با بخش بازرگانی و واردات برای جلوگیری از هرگونه ناهماهنگی یا اختلاف سلیقه مدیریت بهتر است مدیریت این امر در اختیار یک فرد باشد.

وی افزود: اکنون این لایحه و نظر کمیسیون صنایع به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد ضمن آنکه همزمان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نظر مخالف خود را با این طرح ابراز داشته است با این اوصاف بعید می دانم این طرح در خصوص انتزاع وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس رای بیاورد.

سبحانی فر در پایان گفت: با توجه به اتفاقاتی که برای موسسات مالی افتاده برخی از نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای طرحی هستند که دولت را ملزم به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری کند که تاکنون ۶۰ امضا برای آن جمع شده است در این طرح یک خط اعتباری از بودجه سالیانه برای ساماندهی این موسسات در نظر گرفته شده است.

منبع: ایلنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: