عضو هیات امناء دانشگاه آزاد: امیدواریم رسالت‌هایی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد، در عرصه دانشگاه آزاد پیگیری کنیم

عضو هیات امناء دانشگاه آزاد گفت: امیدواریم رسالت هایی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد ، در عرصه دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، محمد مهدی طهرانچی گفت: هیات امناء  نقش سیاست گذاری دارد و با توجه به این مساله که دکتر ولایتی قرار است تحولاتی را در دانشگاه آزاد رقم بزند، اعضای هیات امناء نیز به این نگاه سیاستی اضافه می شوند.

وی ادامه داد: از دیدگاه من دو بحث در دانشگاه آزاد وجود دارد یکی بحث پیشرفت علمی است که باید این دانشگاه به عنوان یک رکن و بازیگر اساسی در پیشرفت علمی کشور باشد.

عضو هیات امناء دانشگاه آزاد افزود: هماهنگ سازی تحصیل با اشتغال بحث دوم دانشگاه آزاد و یکی از مطالبات جدی سیاست های کلی نظام است که من آن را کیفی سازی نام گذاری نمی کنم، چرا که معتقدم نظام آموزش عالی ما در حال حاضر نباید به دنبال کیفی سازی باشد بلکه باید به دنبال غنی سازی باشد.

وی ادامه داد: ما باید بحث غنی سازی و کارآمد سازی نظام آموزش عالی را متناسب با نیازهای اجتماعی دنبال کنیم که این موضوع را در کنار دیگر تصمیم گیری های سیاستی در این دانشگاه دنبال خواهیم کرد.

طهرانچی ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:امیدواریم رسالت هایی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد، در عرصه دانشگاه آزاد اسلامی  پیگیری کنیم.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: