نماینده مجلس:

تاکنون سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان از دارایی‌های موسسه فرشتگان شناسایی شده است

نماینده مردم تهران ضمن اعلام خبر تصویب ماده ٢٣۶ برای پرونده بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های موسسه فرشتگان گفت: تاکنون سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان از دارایی‌های این موسسه شناسایی شده است.

به گزارش عیارآنلاین، الیاس حضرتی به اعتماد افزود: اما در مقابل هشت هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان مجموع مطالبات سپرده‌گذاران عدد ناچیزی است.

او با اشاره به اینکه بخشی از دارایی‌های این موسسه که به اسم افراد غیر ثبت شده، شناسایی شده است، به اعتماد عنوان کرد: تاکنون با همکاری وزارت اطلاعات و آگاهی بخشی از دارایی‌های این موسسه شناسایی شده که شامل ١٠ خودروی لوکس، ٩٨ آپارتمان در الهیه کرمان و ٧۵ باغچه در ماهان کرمان بوده که پای دو زن صیغه‌ای نیز در بین بوده است. حضرتی توضیح داد: در حال حاضر برای پنج هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از مطالبات سپرده‌گذاران دارایی شناسایی نشده است.

منبع: بنکر

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: