رییس کل بیمه مرکزی:

سود بالای بانکی مانع مهم تولید و اشتغال است

همتی: مانع مهم تولید و اشتغال سود بالای بانکی است. با تکیه صرف به مکانیسم بازار، سود قابل تعدیل نیست.

به گزارش عیارآنلاین، «عبدالناصر همتی» در صفحه توییتر خود افزود: با تکیه صرف به مکانیسم بازار، سود قابل تعدیل نیست.
همتی البته در این پیام تاکید کرد «با پوزش از کسانی که سود بانکی کمکی به درآمدشان است».
به گزارش ایرنا، سال ۱۳۹۲، سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و پس از آن، سال ۱۳۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
یکی از بنیان های مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام بانکی بویژه نرخ سود است.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: