تصمیمات در خصوص تعرفه‌ها و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در شورای ‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور اتخاذ می‌شود

معاونت درمان وزارت بهداشت: تصمیمات در خصوص تعرفه‌ها و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در شورای ‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور اتخاذ می شود و براساس بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند (الف) ماده ۹ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای ‌عالی بیمه مکلف است همه ساله، کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را براساس کار کارشناسی و مطالعات دقیق بازنگری کند.

به گزارش عیارآنلاین، معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: توجه ویژه رییس جمهور به مقوله سلامت در دولت یازدهم و اجرای ۲ برنامه مهم «حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» و «حضور متخصصان مقیم در بیمارستان‌های کشور» به عنوان بخش مهمی از برنامه تحول نظام سلامت در حوزه درمان است.

 

براساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت در این دوره برای اولین بار اقدامات خوبی جهت تأمین معیشت و افزایش انگیزه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و ارائه خدمت این پزشکان در این مناطق صورت گرفت و تعرفه خدمات درمانی پزشکان تمام وقت در مناطق محروم برای اولین بار دو برابر شد و این در حالی است که در دوره‌های پیشین تعرفه دو برابر، فقط به پزشکان هیئت علمی و تمام وقت جغرافیایی عمدتا” در شهرهای بزرگ پرداخت می‌شد.
براساس این گزارش ، اصول کلی تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی در کتاب چاپ آمریکا و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ایران مشابه است و البته تغییراتی نیز به دلیل بومی سازی داده شده است که هر یک با دانش و آگاهی و جهت دستیابی به اهداف مختلف براساس مقتضیات و تفاوت نظام ارائه خدمات کشور با کمک انجمن های تخصصی و بررسی در شورای عالی بیمه بوده است.
طبیعی است که نظام‌ سلامت در کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را با ابزار تنظیم تعرفه دنبال می‌‌کنند و تعرفه‌ها را باید در بستر همان کشور تحلیل کرد و نکته مهم اینکه کتاب CPT/RVU چاپ آمریکا در هیچ کشور دیگری بدون بومی سازی اجرا نشده است.
معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرده است: تصمیمات در خصوص تعرفه‌ها و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در شورای ‌عالی بیمه خدمات درمانی کشور اتخاذ می شود و براساس بند (هـ) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند (الف) ماده ۹ قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای ‌عالی بیمه مکلف است همه ساله، کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را براساس کار کارشناسی و مطالعات دقیق بازنگری کند. البته کاهش ارزش نسبی خدمات سلامت در هیچ رشته ای مطلوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبوده و نیست.
براساس اعلام معاونت درمان هرگونه اختلال در نظام ارائه خدمات درمانی کشور از سوی هر یک از ارائه دهندگان خدمات بر خلاف قوانین کشور است و همگی موظف هستیم نیاز مردم را پاسخگو باشیم. مسلما پزشکان این مرز و بوم و من جمله این همکار به قسم خود وفادار بوده و تسکین آلام دردمندان و نجات جان بیماران را بر هر امر دیگری مقدم می شمارند.
معاونت درمان وزارت بهداشت در پایان یادآور شده است: مسئولین این دوره وزارت بهداشت نیز همچون سایر پزشکان خدمات قانونی خود را در مناطق محروم سپری کرده و با مشکلات پزشکان در این مناطق آشنا هستند و در طول این دوره هم به طور مرتب از مناطق محروم بازدید نموده و از نزدیک در جریان مشکلات این پزشکان قرار گرفته اند و با برنامه ریزی همه جانبه در جهت توسعه خدمات سلامت و بهبود وضعیت رفاهی پزشکان و سایر کارکنان حوزه سلامت در این مناطق کوشیده اند.

منبع: وبدا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: