عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

۶۶ میلیون نفر در کشور دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند

بنیادی: تا پیش از ۴ ماه گذشته حدود ۵۵ میلیون نفر در کشور دارای پرونده الکترونیک سلامت بودند، این آماربه طورحتم درطی چند ماه گذشته به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است، البته درگام اول برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت تنها ثبت اطلاعات می شود؛ یعنی مشخص می شود که فرد دارای چه بیماری هایی است، اما دسترسی به این آمار هنوز برای همه استان ها وجود ندارد؛ زیرا دولت الکترونیک تاکنون شکل نگرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، بهروز بنیادی با اشاره به اینکه اجرای پرونده الکترونیک سلامت در برخی استان های کشور انجام شده است،گفت: درشهرستان کاشمر حداقل در اکثر خانه های بهداشت پرونده های الکترونیک سلامت اجرایی شده است، یعنی اطلاعات اولیه به طور دقیق ثبت شده و امیدواریم در طی ماه های آینده روند اجرای آن با سرعت بیشتری طی شود؛ بنابراین آمار مطرح شده مبنی بر وجود ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی دقیق است.

نماینده مردم کاشمردر مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تا پیش از ۴ ماه گذشته حدود ۵۵ میلیون نفر در کشور دارای پرونده الکترونیک سلامت بودند، افزود: این آماربه طورحتم درطی چند ماه گذشته به ۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است، البته درگام اول برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت تنها ثبت اطلاعات می شود؛ یعنی مشخص می شود که فرد دارای چه بیماری هایی است، اما دسترسی به این آمار هنوز برای همه استان ها وجود ندارد؛ زیرا دولت الکترونیک تاکنون شکل نگرفته است.

وی با انتقاد از اینکه تاکنون سامانه جامع اطلاعات دولت و دولت الکترونیک شکل نگرفته است،تصریح کرد: منظور از ایجاد پرونده الکترونیک برای ۶۶ میلیون نفر یعنی تنها ثبت اطلاعات انجام شده است، بنابراین برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت، باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت های لازم را فراهم کند؛ البته درحال حاضر وزارت ارتباطات سامانه جامع را در چند لایه طراحی کرده است؛ بنابراین اگراین موضوع درمسیرهای بانکی و مالیاتی عملیاتی شود؛ می توان به اجرای دقیق پرونده الکترونیک سلامت امیدواربود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه همه مراکزدرمانی باید به اطلاعات سلامت افراد دسترسی داشته باشند،گفت: می توان با پرونده الکترونیک سلامت اطلاعات جامع و کاملی را ازبیمار، سوابق بستری و روند درمانی آن را بدست آورد، بنابراین این قانون می تواند به صرفه جویی در زمان کمک کرد؛ همچنین وزارت بهداشت و درمان می تواند با کسب آمار دقیق درخصوص مشکلات حوزه بهداشت و درمان برنامه ریزی دقیق کند؛ البته با کسب آمار دقیقی از میزان بیماری های واگیر و غیرواگیر می توان درمنابع حوزه درمان نیزصرفه جویی کرد.

منبع: خانه ملت

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: