معاون وزیر:

اجرای شتاب زده نظام ۳-۳-۶ اثرات منفی در سیستم آموزشی داشته است

حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش: بسیاری از مشکلاتی که اکنون در نظام آموزشی با آن مواجه هستیم به دلیل اجرای طرح شتاب زده ۳-۳-۶ در زمان فعالیت وزیر وقت بوده و هنوز اثرات منفی آن باقی مانده است. به کارگیری نیروی بدون تخصص کافی در امر آموزش بر کیفیت یادگیری تاثیر منفی داشته و نمی‌توان در کوتاه مدت این تاثیرات را حذف کرد.

به گزارش عیارآنلاین، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش؛ در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته شده برای دانش آموزان تکرار پایه اظهار کرد: برای این گروه از دانش آموزان ۲ برنامه در نظر داریم اول اینکه آسیب شناسی برای وقوع این مساله انجام شود و دومین کار اجرای برنامه‌هایی برای تقویت بنیه دانش آموزان دچار تکرار پایه در فاصله بین ۲سال تحصیلی است.

وی ادامه داد: بیشترین آمار مربوط به تکرار پایه در دوره ابتدایی و کلاس اول مشاهده شده است بنابراین شرایط، باید کیفیت روند یاددهی-یادگیری و عنصر معلم را مورد توجه قرار دهیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: بسیاری از مشکلاتی که اکنون در نظام آموزشی با آن مواجه هستیم به دلیل اجرای طرح شتاب زده ۳-۳-۶ در زمان فعالیت وزیر وقت بوده و هنوز اثرات منفی آن باقی مانده است.

حکیم زاده تصریح کرد: به کارگیری نیروی بدون تخصص کافی در امر آموزش بر کیفیت یادگیری تاثیر منفی داشته و نمی‌توان در کوتاه مدت این تاثیرات را حذف کرد.

وی با بیان اینکه مشارکت خانواده‌ها در بهبود این شرایط بسیار کمک کننده خواهد بود، گفت: البته خانواده ها مسئول اصلی این کار نیستند، اما در بهبود شرایط برای فرزندان خود می‌توانند موثر واقع شوند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از اجرای اقدامی علمی برای علت شناسی تکرار پایه در دانش آموزان به تفکیک مناطق خبر داد و بیان کرد: در حال استخراج اطلاعات از داده‌های موجود هستیم تا اقدامی اصولی برای این مشکل انجام شود.

وی با اشاره به اینکه معمولا دانش آموزان دچار تکرار پایه شرایط خاصی در زندگی دارند، یادآور شد: وجود سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه مانند وزارت رفاه و سازمان بهزیستی و همکاری آن در کنار آموزش و پرورش موثر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: