رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران معاونت علمی:

بنیاد علم ایران همه جانبه از پژوهش‌های کاربردی حمایت می‌کند

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و نوآوران معاونت علمی از حمایت همه جانبه بنیاد علم ایران از پژوهش‌های کاربردی در کشور خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، نصرالله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و نو آوران معاونت علمی اظهار کرد: سیاست بنیاد علم این است که مدیریت از یک پویایی بالایی برخوردار باشد تا ظرفیت‌های موجود در کشور شناسایی و راه حل‌های مطلوبی جهت حمایت از طرح‌های کاربردی و پژوهش‌های مورد نیاز انجام شود.

وی مطرح کرد: کشف ظرفیت‌ها و استعداد‌ها به نوعی کمک بزرگی به توسعه علم و فناوری در کشور می‌کند، بر همین اساس در صندوق حمایت از پژوهشگران آئین نامه‌ای تدوین شده است که از تحقیقات کاربردی به طور کامل حمایت شود.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و نو آوران معاونت علمی تاکید کرد: حمایت از رساله‌های کاربردی دکترا گام مهمی در راستای ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت است و این موضوع سبب ارتقای سطح علمی کشور می‌شود.

ضرغام گفت: راه اندازی پژوهش سرا‌های آموزشی اقدامی جهت مشارکت بیشتر آن‌ها در انجام کار‌های دینی و تحقیقاتی است و بنیاد علم ایران حمایت همه جانبه ای از این مراکز انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: صندوق حمایت از پژوهشگران حمایت مالی از پژوهش‌های دانش آموزی انجام می‌دهد تا نیازشان در این حوزه را برطرف کند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: