رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

احیاء وزارت بازرگانی منجر به دوگانگی در مدیریت تولید و بازرگانی می‌شود

اکبری گفت: منطقی‌ترین اقدام در مدیریت صحیح تولید و بازرگانی این است متولی بخش تولید، متولی مصرف و بازرگانی هم باشد. اینکه یک دستگاه تولیدکننده باشد و دستگاه دیگر بخواهد کار بازرگانی و تنظیم بازار انجام دهد قطعاً دوگانگی ایجاد خواهد کرد.

علی‌اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با عیارآنلاین، پیرامون لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت گفت: منطقی‌ترین اقدام در مدیریت صحیح تولید و بازرگانی این است که  متولی بخش تولید متولی مصرف و بازرگانی هم باشد.

وی ادامه داد: اینکه یک دستگاه تولیدکننده باشد و دستگاه دیگر صرفاً ناظر بر مصرف باشد و بخواهد کار بازرگانی و تنظیم بازار انجام دهد قطعاً دوگانگی ایجاد خواهد شد.

نماینده مردم خراسان شمالی پیرامون ایجاد دوگانی در کشور با احیاء دوباره وزارت بازرگانی گفت: درگذشته، وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و وزارت بازرگانی متولی نظارت بر مصرف، تنظیم بازار و تجارت بود که نتیجه‌ای جزء ایجاد دوگانگی و عدم برقراری تعادل بین صادرات و واردات و افزایش واردات به کشور حاصل نشد.

وی ادامه داد: دوگانگی ایجادشده به این صورت بود که محصول تولید داخل با واردات کالاهای مشابه به کشور مواجه می‌شد و یا بالعکس علی‌رغم اینکه در بازار کالای کافی برای مصرف‌کننده وجود نداشت به دلیل اینکه دستگاه متولی وزارتخانه‌ای دیگر بود و اطلاع کافی از میزان کالای موجود در کشور نداشت اجازه صادرات می‌داد و مشکلاتی ایجاد می‌شد.

اکبری در پایان تصریح کرد: ما نظرمان بر این است هم بخش تولید و هم بخش نظارت بر مصرف و بازرگانی باید در اختیار و انحصار یک وزارتخانه باشد. در غیر این صورت موفقیتی حاصل نخواهد شد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: