مسیر هموار شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به فرابورس

با راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس، شرایط برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار تسهیل شده است. از طرف دیگر، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ۵۰ درصد از هزینه‌های ابتدایی پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان که وارد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس شوند را پرداخت می‌نماید.

به گزارش عیارآنلاین، مدیرعامل فرابورس این هفته با اشاره به آغاز فرآیند ورود شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش بنیان در این هفته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درخواست  خود را ارائه دادند تا وارد بازار بورس شوند. بنابراین باید برنامه مدونی برای ورود شرکت‌ها و صنایع جدید تدوین کنیم.

وی ادامه داد: ۱۵۰ شرکت کوچک و متوسط به سازمان صنایع کوچک درخواست دادند تا وارد بازار شوند.

هامونی با اشاره به ضرورت بزرگ شدن بازار بورس با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بازار آینده سرمایه متعلق به شرکت‌های دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع بزرگ کنونی خواهد بود و طلوع صنایع جدید در کنار صنایع قدیم رقم می‌خورد.

مدیرعامل فرابورس ایران راه ادامه حیات صنایع قدیمی را دانش‌بنیان شدن و به روز رسانی دانست و افزود: صنایع قدیم برای ماندن در صنعت و رقابت باید خود را دانش بنیان کنند؛ در غیر این صورت محکوم به شکست خواهند بود.

با مرور صحبت های مدیرعامل فرابورس ایران این سؤال مطرح می شود که چه تحولی در اقتصاد شروع شده است که صنایع قدیمی را در خطر شکست و حذف از اقتصاد قرار داده است؟ و در مقابل چه عواملی موجب شده است شرکت های دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط خیلی سریع رشد کرده و بتوانند درکنار صنایع بزرگ کنونی فعالیت نمایند؟

با مشاهده کشورهای جهان می‌توان دریافت که بازار سرمایه آنها از شرکت ها و صنایع بزرگ تا حد زیادی اشباع شده است؛ به گونه ای که در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران، دولت ها در جهت پویایی بیشتر اقتصاد، به دنبال جذب شرکت‌های دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط به بازار سرمایه هستند.

در پاسخ به سؤال اول باید گفت با اشباع بازار سرمایه از شرکت ها و صنایع بزرگ، فعال ماندن آن ها نیازمند دانش بنیان شدن و استفاده از ظرفیت های علمی به روز دارند.

اما آنچه موجب می شود شرکت های دانش بنیان از جهات کمی و کیفی رشد کرده و بتوانند در کنار صنایع بزرگ فعالیت نمایند به چند عامل بازمیگردد. با راه اندازی بازار شرکت های کوچک و متوسط در بورس، شرایط برای ورود شرکت های دانش بنیان و صنایع کوچک و متوسط به بازار تسهیل شده که موجب می شود شرکت‌ها تمایل بیشتری پیدا کنند. از طرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۵۰ درصد از هزینه‌های ابتدایی پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان که وارد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس شوند را پرداخت می‌نماید که خود گام بلندی برای حضور بیشتر این شرکت ها در بورس می باشد.

عامل دیگر حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان است؛ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که توسط این معاونت تدوین و در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سرآغاز گسترده ترین برنامه دولت برای حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در سالهای اخیر بوده است.

در این قانون موضوعات مهمی نظیر تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت های مالیاتی و گمرکی به شرکت های دانش بنیان مورد تأکید قرار گرفته است و کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان به ریاست معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عضویت وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، شرکت های مشمول استفاده از مزایای این قانون را تأیید می کند.

علاوه بر حمایت های مورد نظر قانون، ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان فرصت مناسبی را برای ارائه حمایت های متنوع از این شرکت ها فراهم آورده است که توسط معاونت علمی و فناوری و دبیرخانه کارگروه و در برخی موارد با همکاری سایر دستگاه ها در حال اجرا است. این برنامه از طریق توانمند نمودن شرکت ها، توسعه بازار محصولات دانش بنیان، ارائه خدمات تخصصی و… می‌تواند زمینه دست‌یابی به اهداف اقتصاد مبتنی بر دانش و اقتصاد مقاوتی را محقق سازد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: