رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران:

ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت اشتباه بود

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ماهیت وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت یکی نیست، گفت: برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر باید وزارت بازرگانی احیا شود.

به گزارش عیارآنلاین، سید رضی حاجی آقا‌میری در مورد لزوم احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: انگیزه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت – معدن در دولت گذشته، کوچک کردن دولت بود، اما در عمل فقط نام دو وزارتخانه به هم چسبانده شد و کوچک‌سازی انجام نشد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر اینکه بازرگانی و صنعت ماهیتا از یک جنس نیستند و با هم متفاوت هستند، گفت: ادغام دو وزارتخانه با تضادهای ماهیتی کار غلطی بود که برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت‌خانه بزرگی است، بیان‌ داشت: کسی نمی‌تواند در راس وزارتخانه‌ای به این بزرگی قرار گیرد و به جمیع جهات توجه داشته باشد، چرا که اگر بیشتر توجه وزیر این وزارتخانه به بخش صنعت و معدن باشد، از بازرگانی غلفت می‌شود و اگر وزیر چنین وزارتخانه‌ای توجه بیشتری به امر تجارت داشته باشد، بخش صنعت مغفول می‌ماند.

آقا میری بیان داشت: وزیر بازرگانی باید به فکر توسعه بازرگانی کشور و بهبود وضعیت داخلی بازارهای داخلی باشد و وزیر صنعت هم باید به فکر ساماندهی وضعیت صنعت کشور باشد.

وی افزود: ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت کار اشتباهی بود که برای جلوگیری از اشتباهات بیشتر باید وزارت بازرگانی احیا شود، تا منجر به خسارت بیشتر نشود.

منبع:فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: