معاون وزیر:

سالانه نزدیک ۶۰۰ هزار دانش‌آموز باید دوره مهارت‌آموزی را بگذرانند

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش: سالانه نزدیک ۶۰۰ هزار دانش‌آموز باید دوره مهارت‌آموزی را بگذرانند که نیازمند نیروی انسانی است و این موضوع از عهده آموزش و پرورش خارج است. لیست مهارت‌ها را مشخص کردیم و برآورد مالی انجام شده است و اینکه دانش‌آموزان ملزم شوند این دوره را طی کنند، باید شورای عالی آموزش و پرورش آن را مصوب می‌کرد تا جنبه اجبار پیدا کند که آن را به شورای عالی داده‌ایم. به دلیل عدم امکانات مانند کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، شرایط فراهم نیست؛ در حال حاضر کل شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در ۲ سال تحصیلی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، درخصوص «آموزش مهارت به دانش‌آموزان متوسطه»، اظهار داشت: این یکی از احکام برنامه پنجم است و در سال ۶۷ در قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش نیز عین این عبارات آمده است اما اجرای آن نیاز به الزاماتی است که فراهم نیست.

وی ادامه داد: ابتدا منابع مالی می‌خواهد؛ چرا که سالانه نزدیک ۶۰۰ هزار دانش‌آموز باید دوره مهارت‌آموزی را بگذرانند که نیازمند نیروی انسانی است و این موضوع از عهده آموزش و پرورش خارج است.

زرافشان یادآور شد: در حال حاضر در برخی استان‌ها به شکل داوطلبانه این کار انجام می‌شود که می‌توان به استان سمنان اشاره کرد؛ البته کارهای کارشناسی آن را انجام داده‌ایم و برای نمونه اینکه مهارت چیست و چه مهارتی تأیید شود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: لیست مهارت‌ها را مشخص کردیم و برآورد مالی انجام شده است و اینکه دانش‌آموزان ملزم شوند این دوره را طی کنند، باید شورای عالی آموزش و پرورش آن را مصوب می‌کرد تا جنبه اجبار پیدا کند که آن را به شورای عالی داده‌ایم.

وی تصریح کرد: به دلیل عدم امکانات مانند کمبود نیروی انسانی و تجهیزات، شرایط فراهم نیست؛ در حال حاضر کل شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در ۲ سال تحصیلی دارد.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: