عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس:

ممنوعیت چرای دام برای حفاظت از گیاهان دارویی منطقی نیست

پاپی‌زاده: با توجه به اینکه اعتقاد داریم،چرای دام درکشوربایدکنترل شده باشد اما نمی توان برای محافظت از گیاهان دارویی در ارتفاعات و روستاها مانع چرایی دام شد و از همین رو اگرخواهان افزایش تولیدات گیاهان دارویی برای صادرات و تامین بازار داخلی هستیم باید با آمایش تولید، مناطق مستعدکشور را شناسایی و طبق الگوی کشت گیاهان مختلف دارویی را با نظم تولید به زیرکشت برد.

به گزارش عیارآنلاین، عباس پاپی زاده درباره وضعیت تولید گیاهان دارویی درکشور،گفت:با توجه به اینکه اعتقاد داریم،چرای دام درکشوربایدکنترل شده باشد اما نمی توان برای محافظت از گیاهان دارویی در ارتفاعات و روستاها مانع چرایی دام شد و از همین رو اگرخواهان افزایش تولیدات گیاهان دارویی برای صادرات و تامین بازار داخلی هستیم باید با آمایش تولید، مناطق مستعدکشور را شناسایی و طبق الگوی کشت گیاهان مختلف دارویی را  با نظم  تولید به زیرکشت برد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت تولیدگیاهان دارویی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال و ارزآوری به کشور نیازمند توسعه  روشهای مدرن  تولید در سرتاسرکشور است،تصریح کرد: بسیاری ازگیاهان دارویی به طریق خود-رو در روستاهای کشور تولید می شود و در این شرایط تنها تولیدکننده،هزینه های برداشت محصول را  پرداخت می‌کند.

 پاپی زاده افزود: یکی از بهترین روشها برای افزایش تولیدات گیاهان دارویی،شناسایی روستاها وارتفاعاتی است که در کشور گیاهان دارویی به طریق خود رو رشد می کنند زیرا زمانی که گیاهی به این طریق رشد می‌کند،مشخص است که منطقه ای که گیاه درآن پرورش یافته است، قابلیت تولیدگیاهان دارویی به روش های علمی به میزان گسترده از منظر آب و هوایی رادارد.

 وی ادامه داد:برای ورودکشاورزان به کشت‌ های مدرن گیاهان دارویی،دولت باید درگام نخست با مشاوره های کارشناسی شده،چگونگی کاشت، داشت و برداشت  تولیدات گیاهان  دارویی را در اراضی کشاورزی برای  تولیدکننده اطلاع رسانی کند تاکشاورزان طبق بازار فروش  مطمئن محصولات را به زیرکشت ببرند.

 نماینده مردم دزفول درمجلس،افزود: بدیهی است که میزان برداشت گیاهان دارویی به روش‌های علمی و آمایش تولید  ، چندین  برابر تولید گیاهان  دارویی  به روش هاس سنتی است.

وی  با بیان اینکه  توقف فروش گیاهان دارویی به واسطه ها  توسط کشاورزان با ایجاد کارگاه های تولید و اسانس گیری برای کشاورز عملیاتی می شود،گفت: ممنوعیت چرای  دام  برای  حفاظت  از  گیاهان دارویی منطقی نیست.

 عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه  توسعه کشت‌های کنترل شده گیاهان دارویی کلید افزایش  تولیدات   در  این عرصه به شمار می آید، یادآرشد: نحوه کشت  تولید گیاهان دارویی  برای  افزایش  تولید نیازمند ترسیم الگوی کشت  است.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: