حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان زایشی جهاد دانشگاهی

نحوه همکاری میان جهاد دانشگاهی با صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت این صندوق از شرکت‌های دانش‌بنیان در دیدار دکتر حمیدرضا طیبی با دکتر بهزاد سلطانی بررسی شد.

به گزارش عیارآنلاین،

از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در این دیدار مقرر شد صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت از تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی را در دستور کار خود قرار دهد.

در این دیدار همچنین بهزاد سلطانی گفت: «شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی، به تحقیق و توسعه برخاسته‌اند و بنابراین حمایت از این نوع شرکت‌ها اهمیت زیادی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان دارد.»

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: «صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد با این نوع شرکت‌ها یا از طریق ارائه تسهیلات یا مشارکت و سرمایه گذاری همراهی کند.»

رییس جهاد دانشگاهی نیز در این دیدار گفت: «جهاد دانشگاهی با پیگیری مستمر در تلاش است تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در کشور را به استفاده از محصولات داخلی و پرهیز از واردات مجاب کند.»

طیبی گفت: «مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها‌ی خصوصی دانش‌بنیان زایشی از جهاد دانشگاهی جدی است و به حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی نیاز دارد.»

منبع: آنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: