نماینده مجلس:

کاهش آلودگی هوا مربوط به محیط زیست است و نه وزیر آموزش و پرورش یا مقوله ساعات مدارس

احمدی لاشکی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: نام لایحه ای که از سوی دولت ارسال شد بازگشایی مدارس عنوان شده در صورتی که هدف آن تغییر تقویم نظام آموزشی است. اهداف دیگر این لایحه، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها است که به سازمان محیط زیست ارتباط دارد نه وزیر آموزش و پرورش و باید برطرف شود. برای این تغییرات هم ۴ راهکار مختلف در لایحه بازگشایی مدارس، پیشنهاد کردند. این تغییرات تقویم نظام آموزشی در سال ۷۶ هم مطرح شد، به تصویب هم رسید اما با نظر سنجی هایی که انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که این تغییر به وضعیت دوران قبل بازگردد و ملغی شد. این تغییرات در تقویم نظام آموزشی در شرایط فعلی اصلا نیاز نیست و کیفیت آموزشی و زمان لازم آن در همین شرایط فعلی هم قابلیت اجرایی دارد .

به گزارش عیارآنلاین، احمد عابدینی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع تغییر تقویم نظام آموزشی  با اشاره به ابعاد گسترده این نظام افزود: تقویم آموزشی ابعاد گسترده ای از جمله زمان، فضا، تجهیزات و غیره دارد.

قائم مقام دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد : در این بین بدون توجه به عنصر زمان که شامل روزها، هفته ها و ماه های آموزشی است قطعا تحقق اهداف آموزشی غیرممکن می شود.
وی با اشاره روند برنامه ریرزی تحصیلی دانش آموزان تاکید کرد: اینکه دانش آموزان به چه میزان زمان برای آموزش نیازمند هستند بحثی علمی است که متناسب با سن و سطح علمی دانش آموزش تهیه و تنظیم می شود.
عابدینی گفت: بحث زمان در عنصر یادگیری امری بسیار مهم است، که در یکصد ساله اخیر آموزش و پرورش اهتمام ویژه ای به آن شده است.
وی در خصوص بازبینی در تقویم آموزش و پرورش کشور ادامه داد: این چهاردهمین باری است که در تقویم آموزش و پرورش کشور بازنگری می شود که تعطیلی های اخیر ناشی از آلودگی هوا در این سال ها یکی از این دلایل است.
قائم مقام دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: نخستین طرح ما این است که در بازه زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر فعالیت مدارس آغاز شود، به دنبال آن ۱۴ روز هم به عنوان تعطیلات زمستانی در نظر گرفته شود.
وی افزود: راهکار دوم این است که مدارس از همان ابتدای مهر آغاز و دو هفته هم تعطیلات زمستانی متناسب با اقلیم هر استان در نظر گرفته شود.
عابدینی  با اشاره به راهکار سوم و چهارم آموزش و پرورش برای اصلاح تقویم نظام آموزشی کشور تاکید کرد: تعطیلات متناوب در طول سال و تعدیل تعطیلات در نظام آموزشی از دیگر بحث های مطرح است.
وی در پاسخ به انتقادی که نسبت به شکل طرح اصلاح تقویم آموزشی وارد شده بود افزود: شکل لایحه را می توان اصلاح کرد، در حال حاضر ضرورت و فلسفه این بحث حائز اهمیت است که آیا اصولا این اصلاح نیاز بخش آموزش کشور هست یا خیر؟
قائم مقام دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تعدیل تعطیلات برای نظام آموزشی را کاری دشوار توصیف کرد و گفت: ما می دانیم که ۲ هفته تعطیلات عید بسیار زیاد است اما این موضوع با فرهنگ مردم گره خورده لذا هرگونه تغییر در این عرصه می تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور هم می تواند مشکلاتی را در جامعه ایجاد کند زیرا بازگشایی مدارس در ابتدای مهر یک تجدید خاطره برای خانواده ها به حساب می آید.
عابدینی با بیان اینکه در کشوری که تنوع اقلیمی وجود دارد نظام آموزشی هم باید سیال و متناسب با آن اقلیم باشد گفت: برای مقطع ابتدایی ۹۲۵ ساعت آموزشی در نظر گرفته شده که اگر تعطیلات زمستانی و آلودگی هوا واقع شود طبیعتا از این میزان ساعت کم می شود.
وی ادامه داد: بیشترین تعطیلات آموزش و پرورش در دنیا، نخست متعلق به ما با ۱۲۶ روز و پس از ما به ترکیه با ۱۲۵ روز است.
عابدینی افزود: جدول برنامه درسی ما در مواردی چون ؛ساعات آموزشی ،از کشورهای توسعه یافته هم بیشتر است اما سوال این است که وقوع تعطیلات ناخواسته چه بلایی سر نظام آموزشی کشور می آورد؟
قائم مقام دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با انتقاد از تعطیلات ۹۰ روزه تابستان و تاثیر آن در نظام آموزشی کشور خاطرنشان کرد: در تابستان ما شاهد دوری ۹۰ روزه دانش آموزان از کتاب و درس هستیم که معلم برای بازگرداندن دانش آموزان به تحصیل باید زمان زیادی صرف کند.
در ادامه برنامه؛ قاسم احمدی ،عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دیگر مهمان برنامه در خصوص موضوع برنامه گفت: اسفند ماه سال ۹۵ لایحه ای با نام تغییر تقویم آموزشی به مجلس آمد.
وی ادامه داد:در گام اول مشکل اینجاست که نام این لایحه بازگشایی مدارس عنوان شد در صورتی که هدف آن تغییر تقویم نظام آموزشی است.
احمدی افزود: اهداف دیگر این لایحه، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها است که به سازمان محیط زیست ارتباط دارد نه وزیر آموزش و پرورش و باید برطرف شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای این تغییرات هم ۴ راهکار مختلف در لایحه بازگشایی مدارس، پیشنهاد کردند ولی باید به این نکته توجه کرد که واژه «مهر» در کشور ما با گوشت و خون معلم، دانش آموز و خانواده های ما عجین شده است.
وی افزود: این تغییرات تقویم نظام آموزشی در سال ۷۶ هم مطرح شد، به تصویب هم رسید اما با نظر سنجی هایی که انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که این تغییر به وضعیت دوران قبل بازگردد و ملغی شد.
احمدی گفت:این تغییرات در تقویم نظام آموزشی در شرایط فعلی اصلا نیاز نیست و کیفیت آموزشی و زمان لازم آن در همین شرایط فعلی هم قابلیت اجرایی دارد .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: شرکت کنترل آلودگی هوا بر اساس سنجش شاخص هایی به این نتیجه می رسد که میزان آلودگی هوای یک شهر چه میزان است، آیا این همکاران برای تغییر تقویم آموزشی با شاخص عمل کردند؟
احمدی با اشاره به داشتن اختیارات مدارس و ادارات آموزش و پرورش برای اعلام تعطیلی مدارس گفت: در حال حاضر هم برای شرایط خاص مانند گرما، سرما و آلودگی هوا می توانند مدارس را تعطیل اعلام کنند و نیازی به این لایحه نیست.
وی افزود: کتاب های درسی ما بر اساس فصل ها نوشته و تنظیم می شوند و اگر بنا باشد تقویم آموزشی ما دچار تغییرات شود، تالیفات هم دستخوش تغییر می شوند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: نظام ما سالی واحدی است نه ترمی واحدی و با تعطیلی هایی زیاد مابین سال تحصیلی فضای خالی بین درس و تعطیلات مشکلاتی را برای دانش آموزان و معلمان به وجود می آورد.
احمدی تاکید کرد: تغییرات در تقویم آموزشی باید بر اساس اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین باشد که در این اسناد بالادستی تاکید شده به هیچ عنوان نباید زمان امتحانات نهایی تغییر کنند.
وی افزود: در قانون سابق بازگشایی مدارس، بحث اینکه هیئت دولت اختیار دارد که در مناطق گرمسیری خودش برای تعطیلات یا بازگشایی مدارس اقدام کند لحاظ شده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:بنابراین این لایحه همان قانون قبل بود به همین جهت کمیسیون آموزش با لایحه بازگشایی مدارس مخالفت کرده است.
احمدی افزود: زمان بازگشایی مدارس همان اول مهر است ولی در این لایحه مطرح شده بود که زمان بازگشایی ۱۵ شهریور باشد که با آن مخالفت شد.
وی با اشاره به سرنوشت این لایحه در مجلس گفت: این لایحه درکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ۱۷ عضو و ۱۰ رای منفی رد شده است و ما درحال تهیه گزارش رد این لایحه هستیم که در گام بعدی برای رای گیری نهایی  به صحن علنی مجلس می آید.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: