نماینده مجلس:

گرانی گوشت نتیجه کسری عرضه وکاهش تولید علوفه است

پاپی زاده، عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس: کاهش تولید گوشت قرمز در دوهه اخیر ثبات بازار گوشت را برهم زد. یکی از دلایل اساسی کاهش تولید گوشت قرمز را می توان در کاهش شدید میزان تولید علوفه در اراضی کشاورزی جستجو کرد. دولت اعلام می‌کند ما ۸۵۰هزار تن گوشت قرمز در کشور تولیدکرده ایم و می توانیم با۱۰۰ هراز تن واردات،گوشت مصرفی کشور را تامین کنیم، اما این آمار دقیق و جامع نیست.

به گزارش عیارآنلاین، عباس پاپی زاده درباره وضعیت تولیدگوشت قرمز درکشور،گفت: گرانی گوشت با کاهش میزان تولید علوفه در اراضی کشاورزی ارتباط مستقیم دارد، بنابراین دولت برای تنظیم بازار گوشت باید درگام نخست فکری برای افزایش تولید نهاده‌های دامی در اراضی کشاورزی بکند.

 نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت، مکانیزه کردن آبیاری ودر نظرگرفتن یارانه تولید برای تولیدکنندگان نهاده‌های دامی از عواملی است که می تواند هزینه تولید گوشت را درکشور کاهش دهد، تصریح کرد: دولت اعلام می‌کند ما ۸۵۰هزار  تن گوشت قرمز در کشور تولیدکرده ایم  و می توانیم با۱۰۰ هراز  تن واردات،گوشت مصرفی کشور را تامین کنیم، اما این آمار دقیق و جامع نیست.

 وی ادامه داد: برای تعیین جبران کسری در بازار مواد غذایی، باید مدیران کشاورزی با آمایش  اقتصادی میزان سرمایه گذاری و تولید را  در بازار گوشت مشخص کنند و سپس  بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، واردات مواد غذایی از  جمله گوشت قرمز را به جریان بی اندازند اما متاسفانه این نوع آمایش آماری در بازار مهمی همچون گوشت وجود ندارد.

 نماینده مردم دزفول درمجلس،افزود:  طبق  بررسی‌های انجام شده در۳۵۰ کشتارگاه رسمی، در نهایت ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزارتن کشتار در این کشتارگاه ها انجام می شود و اگر کشتار و کشتارگاههای  غیر رسمی  را نیز به میزان ۱۰ درصد به این آمار اضافه کنیم در انتها میزان تولید گوشت قرمز  درکشور به ۵۰۰ هزارتن می‌رسد بنابراین برای بنده به عنوان عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، فاصله میزان  تولید اعلامی  گوشت  توسط  دولت  با ظرفیت موجود دارای  ابهام است.

 عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ، یادآورشد: کاهش عرضه گوشت علت اصلی گرانی گوشت قرمز است بنابراین باید دلایل کاهش عرضه و  تولید گوشت قرمز در بازار  را  در محورهای همچون میزان تولید و واردات جستجوکرد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: