عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بیمه پایه سلامت تفاوتی میان گروه‌های جامعه قائل نمی‌شود

بنیادی: بیمه پایه سلامت متعلق به همه مردم کشور است بنابراین حذف گروهی از افراد غیرممکن بوده هر چند تاکنون در دستور کار هم قرار نگرفته است، البته مردم خود می‌توانند علاوه بر بیمه پایه سلامت از مزایای بیمه تکمیلی برای جراحی‌های زیبایی و غیره و استفاده از مزایای بیمارستان‌های خصوصی بهره‌مند شوند.

به گزارش عیارآنلاین، بهروز بنیادی در خصوص حذف غیرنیازمندان از پوشش بیمه سلامت رایگان، گفت: بیمه پایه سلامت متعلق به همه مردم کشور است بنابراین حذف گروهی از افراد غیرممکن بوده هر چند تاکنون در دستور کار هم قرار نگرفته است، البته مردم خود می‌توانند علاوه بر بیمه پایه سلامت از مزایای بیمه تکمیلی برای جراحی‌های زیبایی و غیره و استفاده از مزایای بیمارستان‌های خصوصی بهره‌مند شوند.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه پایه، برخی جراحی‌ها، بیمارستان‌ها و مباحث اولیه سلامت را پوشش می‌دهد، تصریح کرد: بیمه پایه سلامت تفاوتی بین گروه‌های مختلف جامعه قائل نشده کما اینکه در طرح تحول سلامت هم بر پوشش بیمه سلامت رایگان تمام افراد جامعه تاکید شده است.

بنیادی افزود: در طرح تحول سلامت علاوه بر این موضوع تنها قید شده منابعی که از هدفمندی یارانه‌ها به طرح تحول سلامت اختصاص می‌یابد به صورت مستقیم به مناطق محروم جهت رسیدگی به بهداشت و سلامت مردم این منطقه اختصاص یابد که تاکنون هم عملیاتی شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اختصاص منابع هدفمندی یارانه به روستاهای محروم، کلینیک های تخصصی و خانه‌های بهداشت احداث شده کما اینکه کادر پزشکی مجرب هم به این مناطق اعزام شده است، اما بیمه پایه سلامت متعلق به همه مردم است و قرار نیست بیمه غیرنیازمندان حذف شود؛ در حقیقت این موضوع از بیمه پایه سلامت جداست.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

برچسب‌ها:

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: