نماینده مجلس مطرح کرد؛

غفلت دستگاه‌های مربوطه از توجه به تحصیل دختران مناطق محروم

ابطحی، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: از طریق نهضت سوادآموزی بی‌سوادی را بسیار کاهش یا حتی ریشه‌کن کردیم اما این مسئله تنها تا پایان مقطع ابتدایی کاربرد داشت به همین دلیل در ادامه مراکز آموزشی شبانه روزی و دانش‌سراهایی بینابین روستاهای محروم ایجاد شد اما این مهم به دلیل عدم پیگیری دولت‌ها به سرانجام و سامان نرسید به همین دلیل امروز شاهد بازماندن دختران بسیاری از تحصیل هستیم. فرهنگسازی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و حل مشکل شبکه راه‌های روستایی می‌تواند کمک بزرگی به از بین رفتن شکاف تحصیلی میان دختران و پسران کند.

به گزارش عیارآنلاین، سیدمحمد جواد ابطحی با اشاره به ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دختران در مناطق محروم، روستایی و عشایری، گفت: اگرچه نظام جمهوری اسلامی توانست از طریق نهضت سوادآموزی بی‌سوادی را بسیار کاهش یا حتی ریشه‌کن کند اما این مسئله تنها تا پایان مقطع ابتدایی کاربرد داشت به همین دلیل در ادامه مراکز آموزشی شبانه روزی و دانش‌سراهایی بینابین روستاهای محروم ایجاد شد اما این مهم به دلیل عدم پیگیری دولت‌ها به سرانجام و سامان نرسید به همین دلیل امروز شاهد بازماندن دختران بسیاری از تحصیل هستیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایجاد مراکز آموزشی شبانه‌روزی ویژه دختران بسیار غفلت شده است، ادامه داد: طبق آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده، دختران باید بتوانند در شرایط مساوی با پسران از امکانات آموزشی مناسب برخوردار شوند و این مسئله جزو حقوق اولیه آن‌ها محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: کمیسیون آموزش مجلس نیز باید ردیف مخصوصی در بودجه‌های سنواتی به منظور تسهیل شرایط ادامه تحصیل دختران مناطق محروم، روستایی و عشایری پیش‌بینی کند.

ابطحی مشکلات اقتصادی، نبود فضای آموزشی، امکانات تردد دختران میان روستاها و بافت سنتی جامعه را عوامل بازدارنده در تحصیل دختران دانست و گفت: فرهنگسازی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب ارتباطی و حل مشکل شبکه راه‌های روستایی می‌تواند کمک بزرگی به از بین رفتن شکاف تحصیلی میان دختران و پسران کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایجاد استانداردهای قابل قبول آموزشی برای عشایر را ضروری دانست و افزود: نبود شرایط مناسب بهداشتی و آموزشی سبب یکجانشینی و اسکان عشایر در روستا و شهرها و انجام مشاغل کاذب در حاشیه شهرها شده است که این خود به تنهایی معضل مهمی برای کشور محسوب می‌شود.

منبع: خانه ملت

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: