تصمیمات قضات تاثیر قابل قبولی درحل و فصل نهایی موضوع

کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی: میزان بسیار بالا ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی دلایل و علل مختلفی دارد که علت اساسی آن این است که پرونده های مطرح شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمی شود، یعنی تنها قضات تصمیماتی اتخاذ می کنند که این تصمیمات تاثیر قابل قبولی درحل و فصل نهایی موضوع ندارد. همچنین بارها مشاهده شده غالب افرادی که به دادگستری ها مراجعه می کنند، افراد و پرونده های تکراری با پرونده ها و عناوین مختلف هستند که این موضوع بیانگر این است که قضات به جای اینکه به رفع اصل دعوا کمک کنند؛ تنها به ارایه آمار اکتفا می کنند؛ بنابراین نگاه آماری در دستگاه قضایی متاسفانه به نفع مردم نیست. مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که چه میزان از پرونده ها قاطعیت دعوی را داشته است، نه اینکه تنها به مختومه شدن پرونده ها اکتفا شود، ضمن اینکه پرونده های مختومه به سازش، ارباب رجوع های تکراری به دادگستری نخواهد داشت؛ اما اگر امروز یک نفر محکوم شود تقاضاهای اعاده دادرسی، تجدید نظر، اعمال ماده ۴۷۷ کرده و پرونده های مکرری تشکیل می شود و در نهایت سلسله ای از پرونده ها تا دیوان عالی کشور به وجود می آید.. عدم توجه قضات به قطع نمودن دعوا و بی توجهی به تخصصی بودن قضات در دعاوی کیفری و حقوقی نقش موثری در افزایش پرونده ها در دادگستری ها را داد.

به گزارش عیارآنلاین،  یحیی کمالی پور  با اشاره به اینکه میزان ورودی پرونده ها به قوه قضاییه با معیارهای حقوقی دنیا سازگاری و همخوانی ندارد، گفت: میزان بسیار بالا  ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی دلایل و علل مختلفی دارد که علت اساسی آن این است که پرونده های مطرح شده در محاکم دادگستری به اتمام دعوا منجر نمی شود، یعنی تنها قضات تصمیماتی اتخاذ می کنند که این تصمیمات تاثیر قابل قبولی درحل و فصل نهایی موضوع ندارد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین بارها مشاهده شده غالب افرادی که به دادگستری ها مراجعه می کنند، افراد و پرونده های تکراری با پرونده ها و عناوین مختلف هستند که این موضوع بیانگر این است که قضات به جای اینکه به رفع اصل دعوا کمک  کنند؛ تنها به ارایه آمار اکتفا می کنند؛ بنابراین نگاه آماری در دستگاه قضایی متاسفانه به نفع مردم نیست.

وی تاکید کرد: مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که چه میزان از پرونده ها قاطعیت دعوی را داشته است، نه اینکه تنها به مختومه شدن پرونده ها اکتفا شود، ضمن اینکه پرونده های مختومه به سازش، ارباب رجوع های تکراری به دادگستری نخواهد داشت؛ اما اگر امروز یک نفر محکوم شود تقاضاهای اعاده دادرسی، تجدید نظر، اعمال ماده ۴۷۷ کرده و پرونده های مکرری تشکیل می شود و در نهایت سلسله ای از پرونده ها تا دیوان عالی کشور به وجود می آید.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه عدم توجه قضات به قطع نمودن دعوا و بی توجهی به تخصصی بودن قضات در دعاوی کیفری و حقوقی نقش موثری در افزایش پرونده ها در دادگستری ها را دارد،گفت:  البته عدم آگاهی مردم ازطرح دعوا درمسائل مختلف و اطاله دادرسی تاثیرمهمی در افزایش میزان پرونده ها دارد، بنابراین برای کاهش معضل افزایش پرونده ها در محاکم قضایی باید راهکارهای تخصصی را در نظر گرفت و طرح برخی آمارها مبنی بر کاهش میزان پرونده ها ملموس نیست.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون رییس قوه قضاییه از ورود تعداد ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۴۸۹ پرونده در سال ۹۵ به دستگاه قضایی خبرداد و گفت: این تعداد پرونده نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: