اینفوگرافی/ تجربه کشورهای موفق صنعتی در ادغام صنعت و تجارت

طبق پیشنهاد دولت، بخش بازرگانی باید از این وزارتخانه تفکیک شود. اما بررسی تجارب کشورهای موفق صنعتی نشان می‌دهد که در اغلب این کشورها، سیاست‌گذاری حوزه صنعت و تجارت در نهاد واحدی انجام می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، اخیراً لایحه تفکیک سه وزارتخانه از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. یکی از وزارتخانه‌هایی که دولت به دنبال تفکیک آن است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طبق پیشنهاد دولت، بخش بازرگانی باید از این وزارتخانه تفکیک شود. اما بررسی تجارب کشورهای موفق صنعتی نشان می‌دهد که در اغلب این کشورها، سیاست‌گذاری حوزه صنعت و تجارت در نهاد واحدی انجام می‌شود.

برای مشاهده ابعاد اصلی، روی عکس کلیک کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: