نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به صلاح نیست

نجفی با بیان اینکه بخش تولید و بازرگانی و تجارت ۲ بال اقتصاد تولیدمحور است، گفت: تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به صرفه و به صلاح نیست و جدا کردن بخش صنعت از تجارت هدف و منظور مشترک یعنی اقتصاد تولیدمحور، پویا، رقابتی و ماندگار را ناقص می‌کند.

محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با عیارآنلاین، پیرامون اثرات تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: تجارت و بازرگانی چه در مقدمات تولید و چه در عرضه کالا و خدمات تولید شده به بازارهای هدف داخلی و خارجی، یک جزء لاینفک از تولید است. در واقع تولید شامل تجارت و بازرگانی هم است و نمیتوانیم تولید و بازرگانی را دو عنصر مجزا و مستقل از هم بدانیم. این دو بر سرنوشت یکدیگر نیز اثر متقابل دارند و موفقیت یکی می‌تواند اسباب توفیق دیگری نیز باشد.

وی با اشاره صدمات تفکیک بخش بازرگانی و صنعت از یکدیگر گفت: اگر این ها با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند و حول یک محور مشترک حرکت نکنند و ۲ هدف مختلف را بخواهند دنبال کنند موجب می شود تولید آسیب ببیند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: اگر ما در حوزه صنعت، معدن و تجارت احساس ناکامی میکنیم، بیش از آنکه به تلفیق این ۲ وزارتخانه بازگردد به سیاستگذاری، هدفگذاری، برنامه ریزی و اجرا و ساختار و سازمان چابک و کوشا، هوشمند، متعهد و دلسوز نیاز دارد. این لازم و ملزوم را نباید از هم جدا کنیم.

نجفی با بیان اینکه در حقیقت من بخش تولید و بازرگانی و تجارت را ۲ بال یک موجود زنده میدانم گفت: جدا کردن این‌ها از یکدیگر هدف و منظور مشترک یعنی اقتصاد تولید محور، پویا، رقابتی و ماندگار را ناقص می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با هزینه های تفکیک وزارتخانه گفت: به نظر من به عنوان یک عضو مجلس شورای اسلامی این تفکیک، به صرفه و به صلاح نیست. یک زمان هزینه برای کاری در مسیر و در جهت مناسب است، اشکالی ندارد؛ برای کار خوب باید هزینه داد؛ اما تصور من این است که این کار صرفه نظر از هزینه هایی که در پی دارد در خدمت اقتصاد تولید محور قرار نمی‌گیرد.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: