طلاق۶ درصد افزایش و ازدواج ۲ درصد کاهش یافته است

گزارش// براساس اطلاعات سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۵ ازدواج های ثبت شده در سراسر کشور ۶۶۰ هزار و ۴۷ مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۲ درصد کاهش داشته و تعداد طلاق های ثبت شده ۱۷۴ هزار و ۳۶۶ مورد بوده که ۵/۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، بیشترین ازدواج های ثبت شده زوج ( معادل ۳۷ درصد) مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و بیشترین ازدواج های ثبت شده ی زوجه( ۲۴درصد ) مربوط به رده سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است .

بیشترین طلاق های ثبت شده زوج به میزان (۲۴درصد) مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و بیشترین طلاق های ثبت شده زوجه به میزان (۲۲درصد) مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است.
بیشترین ثبت ازدواج زوج برحسب تحصیلات با ۶۵ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیردیپلم، بیشترین ثبت ازدواج زوجه برحسب تحصیلات نیز با ۶۴ درصد مربوط به تحصیلات دیپلم و زیردیپلم بوده است .
بارزترین علل طلاق مربوط به مسائلی همچون «عدم تفاهم و امکان سازش ( ۴۵/۹درصد ) » ، « دخالت خانواده ها ( ۷/۹ درصد) »  ،  « ترک زندگی (۷/۴ درصد)» ، «  اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی ( ۳/۴ درصد )  است.
دریکساله ۱۳۹۵ معادل ۲۵/۴ درصد از کل طلاق های ثبت شده در سه سال نخست  زندگی مشترک رخ داده است.
بیشترین طلاق های ثبت شده در سه سال نخست زندگی مشترک در ۱ تا ۲ سال اول زندگی مشترک با ۱۱/۵ درصد و پس از آن با طول زندگی مشترک ۲ تا ۳ سال با ۹/۴ درصد رخ داده است. سهم طلاق های با طول زندگی مشترک کمتر از یک سال ۴/۶ درصد را به خود اختصاص می دهد.
درسال گذشته ،‌۸۴  درصد از انواع صداق های تعیین شده ، سکه طلا ، حدود ۱۶ درصد از انواع مهریه تعیین شده غیر از سکه طلا شامل  ملک ، وجه نقد و سایر موارد است  .
از میزان صداق های تعیین شده که از نوع سکه طلاست  ۵۵/۳ درصد کمتر از ۱۱۴ سکه ، ۳۶/۲ درصد بین ۱۱۵ تا ۵۰۰ سکه ، ۶/۴ درصد بین  ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ سکه و ۲/۱ درصد از سکه های تعیین شده جهت صداق بیشتر از ۱۰۰۰ سکه است .

منبع: صدا و سیما

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: