۱۶ خرد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۴

حذف دام از مراتع به آتش‌سوزی در ماه‌های گرم سال دامن می‎زند!

حذف دام از مراتع و جنگل‎ها به آتش سوزی در ماه‌های گرم سال دامن می‎زند، چرا که در این مناطق، پوشش گیاهی سبزی که باید به مصرف دام می‌رسید در ماه های گرم سال خشک شده و تبدیل به باروتی می‌شود که منتظر یک جرقه کوچک است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از پدیده هایی که در فصول گرم سال در جنگل های کشورمان اتفاق می افتد، آتش سوزی حجم زیادی از جنگل های است. آتش‌سوزی جنگل یک نوع آتش‌سوزی کنترل‌ناپذیر است که در منطقه‌ای با گیاهان اشتعال‌پذیر روی می‌دهد. آتش‌سوزی جنگل با دیگر انواع آتش‌سوزی‌ها از نظر گستردگی، سرعت گسترش از منشاء، پتانسیل تغییر جهت ناگهانی و توانایی جهیدن از میان فضاهای خالی مانند جاده‌ها، رودخانه‌ها و دیگر نقاط اشتعال‌ناپذیر تفاوت دارد.

بهترین راه جهت مقابله با آتش سوزی جنگل ها، پیشگیری است. هرکجا اکسیژن هوا، مواد سوختنی و شعله در مجاورت هم قرار گیرند آتش بوجود خواهد آمد. انسان برای اجتناب از خطر آتش سوزی و برای حفظ سرمایه های طبیعی و جنگلها و مراتع باید این سه عامل را از هم دیگر دور نگه دارد. اکسیژن هوا که در کنترل انسان نیست پس فقط شعله و مواد سوختنی را می توان کنترل کرد. این بهترین راه پیشگیری از آتش سوزی است.

گیاهان خشک جنگل و مرتع مواد سوختنی را تشکیل می دهند. علوفه خشک و چوب با کمترین شعله ای آتش می گیرند و خاموش کردن آن کار دشواری است. این بدین معنی است که مواد سوختنی هم در کنترل انسان نیست. پس دیگر چاره ای جز اجتناب از ایجاد شعله نیست، همه باید مواظب باشند روشن کردن آتش در جنگل ها و مراتع خطر ایجاد آتش سوزی را بدنبال دارد.

گیاهان و علوفه سطح جنگل ومرتع را باید حتی الامکان با چرای دام و برداشت دستی کاهش داد و تنه های پوسیده و خشک درختان را پاکسازی کرد. ایجاد خطوط فاصله بین قطعات جنگل، مراتع و یا زمین های کشاورزی و کاشت گونه های آتش بر در فواصل منظم نیز از عوامل مهم برای جلوگیری از حرکت و سرایت آتش می باشد. ایجاد مرزهای خاکی و سنگ چین بین قطعات مزارع و حاشیه جنگل ومرتع هم در جلوگیری از حرکت آتش سوزی بسیار مهم است.

می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راهکارهای پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌ها، چرای دام در مراتع و جنگل‌ها است، به طوری که در حال حاضر آتش‌سوزی در ماه‌های گرم سال نتیجه حذف دام از مراتع و جنگل‌ها است، چرا که پوشش گیاهی سبزی که باید به مصرف دام می‌رسید تبدیل به باروتی می‌شود که منتظر یک جرقه کوچک است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: