۹ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۴
رئیس سابق سازمان مدارس غیر دولتی؛

سند ۲۰۳۰ موجب غفلت مسئولین از سند تحول بنیادین شد

حشمتیان: هنگامی که سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را در مقابل سند ۲۰۳۰ داریم، اگر ضمانت اجرایی آنگونه که مورد انتظار شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، در مسیر ظهور گذاشته شود قطعا نتیجه ای بهتر از سند ۲۰۳۰ برای جامعه خواهد داشت. ما برای اجرای سند ۲۰۳۰ باید مجری برنامه حکومت یکپارچه در سازمان ملل باشیم. به هر حال ایران در اجلاس شرکت کرده است و متعهد به اجرای سند شده است اما در این تعهد غافل از سند تحول وزارت آموزش و پرورش بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، فرشته حشمتیان درباره سند ۲۰ ۳۰، اظهارداشت: سند ۲۰۳۰ یک سند وارداتی به کشور است. بنده اعتقادی به سند ۳۰ ۲۰ ندارم.

وی افزود: هنگامی که سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را در مقابل سند ۲۰۳۰ داریم،  اگر ضمانت اجرایی آنگونه که  مورد انتظار شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، در مسیر ظهور گذاشته شود قطعا نتیجه ای بهتر از سند ۲۰۳۰ برای جامعه خواهد داشت.

معاون سابق وزیر و رئیس سازمان مدارس غیر دولتی  وزارت آموزش وپرورش بیان کرد: ما برای اجرای سند ۲۰۳۰  باید مجری برنامه حکومت یکپارچه در سازمان ملل باشیم. به هر حال ایران در اجلاس شرکت کرده است و متعهد به اجرای سند شده است اما در این تعهد غافل از سند تحول وزارت آموزش و پرورش بوده است.

معاون سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت زنان و دفاع مقدس، تصریح کرد: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ برنامه ریزی دفتر یونسکو در ایران بوده است. با تشکیل کارگروه زمینه برای رونمایی فراهم شد که مسیر مناسب خود را پیش نبرد.

وی ادامه داد: به نظرم رهبران کشورهای عضو سازمان ملل در اجلاس عالی رتبه خود، ا ین فضا را فراهم کرده اند تا کشورها را زیر چتر خود ببرند.

حشمتیان افزود: باتوجه به اینکه ایران به اصول و ارزش های خود پایند است ضرورتی ندارند این برنامه را اجرایی کند. چراکه وزارت آموزش وپرورش خود در سند تحول بنیادین بسیار کار کرده است.

وی گفت: در واقع مولفه هایی که در آموزش ۲۰۳۰ مورد نظر بوده است با چهارچوب اصول ارزشی ما تطابق ندارد.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: