سرپرست دانشگاه آزاد: درحال برنامه‌ریزی برای تفکیک فعالیت‌های آموزشی از مالی دانشگاه آزاد هستیم

سرپرست دانشگاه آزاد گفت: درحال برنامه ریزی برای تفکیک فعالیت های آموزشی از مالی دانشگاه هستیم که در این راستا هلدینگ هایی جدا از فعالیتهای دانشگاه در کنار واحدهای دانشگاه ایجاد می شود.

به گزارش عیارآنلاین، ‌علی محمد نوریان گفت: موضوع تفکیک فعالیت های آموزشی از مالی در دانشگاه آزاد در گذشته نیز مطرح شده بود و اکنون ما به دنبال تکمیل این موضوع هستیم.

وی افزود: جزئیات اجرای این طرح بعد از تشکیل جلسه آینده هیات امنای دانشگاه اعلام خواهد شد.

سرپرست دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: این هفته جلسه هیات امنای این دانشگاه تشکیل می شود که در این جلسه جزئیات و نحوه اجرای طرح تفکیک فعالیت های آموزشی از فعالیت های مالی بررسی می شود.

نوریان خاطرنشان کرد: هلدینگ هایی که قرار است در کنار واحدهای دانشگاه راه اندازی شوند فعالیت آنها جدا از فعالیت مسئولین اجرایی دانشگاه است.

وی تاکید کرد: جزئیات کامل این طرح پس از تشکیل جلسه هیات امنا دانشگاه به طور کامل اعلام خواهد شد.

منبع: ایسکانیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: