مسئول بسیج دانشجویی پردیس حکیم فردوسی البرز:

نفوذ از اهداف خفیه سند ۲۰۳۰ است

کوچکی گفت:خودفروختگی عزت و شرف برخی لیبرال‌ها که در قالب حذف فرهنگ جهاد و شهادت ، آموزش بی‌حد و مرز جنسی به کودکان ، برابری جنسیتی بین زن و مرد ، در سند آموزش ۲۰۳۰ تدوین شده است نشان از خوی غربزدگی و بی‌هویتی آنان دارد.

به گزارش عیارآنلاین، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان البرز درگفتگو با خبرنگار بسیج دانشجویی: سند آموزش ۲۰۳۰ که یکی از اهداف سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ است از بسیاری جهات نکات خوبی را در بر دارد اما از سوی دیگر بخش‌هایی بزرگی از آن با مبانی اسلامی تضادی صریح دارد.

وی با اشاره بر تشریح ابعاد جدید برنامه استکبار برای نفوذ افزود :این سند که به جرأت می‌توان گفت نفوذ از اهداف خفیه‌ی آن است تاکتیکی جدید از سوی استکبار جهانی به منظور استعمار و سلطه‌ی بر کشور‌های دنیاست. خودفروختگی عزت و شرف برخی لیبرال‌ها که در قالب حذف فرهنگ جهاد و شهادت ، آموزش بی‌حد و مرز جنسی به کودکان ، برابری جنسیتی بین زن و مرد ، در سند آموزش ۲۰۳۰ تدوین شده است نشان از خوی غربزدگی و بی‌هویتی آنان دارد.

کوچکی افزود : کسانی که کاپیتولاسیون آموزشی_فرهنگی را برای خشنودی اربابان خود چه از سر نادانی یا چه از سر خیانت بر کشور تحمیل کرده‌اند باید بدانند تا زمانی که ملت دیندار و شریف ایران اسلامی هستند آرزوی انحراف در انقلاب را به گور خواهند برد.

منبع: بسیج دانشجویی

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: