رییس سازمان امور دانشجویان بر ضرورت حمایت طرح‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

رییس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت حمایت از طرح های کارآفرینی در دانشگاه‌ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان داشت: از طرح‌های کارآفرینانه که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شود حمایت می کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که به همراه مهندس ذوالفقار یزدان‌مهر مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رأس هیاتی در سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای حاضر و با مدیران این دانشگاه نشستی مشترک داشتند، با بیان این مطلب اظهار داشت: دانشجویان و دانش آموختگان باید رویکرد خود را برای توسعه کارهای ابتکاری و نو قرار دهند و با این امید، فعالیت های خود را برنامه ریزی کنند از این رو خوشبختانه در شرایط کنونی زیرساخت های خوبی در کشور فراهم شده و در حال حاضر زمان جهش اقتصادی است.

رییس سازمان امور دانشجویان گفت: در حال حاضر اشتغال به دغدغه‌ اصلی جامعه و خانواده ها تبدیل شده و از نگاه ما بهترین راه و پیش نیاز حل بیکاری، مهارت آموزی و توجه ویژه به دانشگاه های کارآفرین و عرضه محور مانند دانشگاه فنی و حرفه ای است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست رییس صندوق رفاه دانشجویی نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای نیازمند یک نگاه سیستمی است بیان داشت: دولت در برنامه ششم به بحث مهارت آموزی توجه زیادی کرده است بسیاری از نیروهایی که دنبال کار هستند بیش از نیاز دستگاه‌ها دانش دارند بنابراین این شانس را داریم که نیروهای مهارتی راحت تر وارد بازار کار شوند.

مهندس یزدانمهر با پیشنهاد تشکیل  شورای راهبردی تجاری سازی و درآمد زایی در دانشگاه خاطر نشان کرد مشارکت و کمک به فعال سازی ظرفیت ها و دارایی های راکد دانشگاه‌، درآمد زایی از طریق مشارکت با دانشگاه ها در ساخت فضاهای تجاری، فرهنگی، ورزشی و رفاهی، طراحی ساز و کار و فرآیند تبدیل ایده های اقتصادی و دانشگاهی به ثروت با تأمین سرمایه در گردش ازبرنامه های اصلی صندوق در سال جاری است.

وی افزود: مشارکت در بحث ساماندهی سلف سرویس های دانشجویی، ارایه تسهیلات برای تعمیر، احداث، تجهیز و تکمیل پروژه های ساختمانی مربوط به خوابگاههای دانشجویی از جانب صندوق رفاه به دانشکده ها اعطا می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در ابتدای این نشست دکتر ناصر شمس، سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به کم رنگ شدن فعالیت تشکل های دانشجویی در بین دانشجویان بیان داشت:  کانون ها و تشکلهای دانشجویی در تشکیل گروه های کاری تا حدودی موفق، اما در تداوم و حفظ حیات گروه ها و استحکام کار گروهی با مشکل مواجه اند.
وی با بیان اینکه درآمد زایی جزو برنامه های اصلی دانشگاه است خاطر نشان کرد: دانشگاه برای اینکه وابستگی خود را به بودجه دولتی از بین ببرد باید توانایی درآمدزایی مستقل داشته باشد.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: