سیاستگذاری نادرست در برچسب انرژی خودرو

در حالی میزان تولید دی اکسید کربن به اطلاعات برچسب انرژی خودروها اضافه شده است که درج این اطلاعات هیچ چه مزیتی برای مردم در انتخاب خودرو به وجود نمی آورد و کمکی برای سوق دادن مردم در انتخاب خودرو با تولید آلایندگی کمتر نمی‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران عنوان داشته است که  ۲۶ اردیبهشت شاخص آلودگی هوای تهران به عدد ۱۰۳ و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس رسیده است. به گفته نظری،‌ این نخستین روز از اردیبهشت ماه امسال است که هوا آلوده شده و آخرین روز آلوده پیش از این مربوط به ۲۶ فروردین بوده است.

یکی از عمده‌ترین منابع تولید آلاینده های هوا در شهر تهران را می توان تردد خودروها دانست به گونه ای که مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با استناد به مطالعه انجام شده درخصوص سهم بندی منابع متحرک در کل شهر تهران، گفته است که  ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران به منابع متحرک (خودروها) و ۱۵ درصد به منابع ساکن برمی گردد.

بنابراین اولین سیاست‌گذاری ها برای کاهش آلودگی هوا می بایست در منبع اصلی تولید آلودگی یعنی خودروها اتخاذ شود. به همین دلیل انتظار می رفت که اطلاعات مربوط به میزان تولید آلایندگی خودروها به صورت بر چسبی در خودروها اعلام شود.

تدوین استانداردهای مصرف سوخت خودرو برعهده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت است. اما بررسی‌ها نشان داده است که این شرکت به پشتوانه کشورهای اروپایی به جای اعلام میزان آلایندگی خودروها میزان تولید دی اکسید کربن را در خودروها که جزو آلاینده های هوا نیست درج کرده است. در همین رابطه مریم مهدی نژاد رئیس تدوین معیار و ممیزی مصرف سوخت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در توجیه این اقدام عنوان داشت که در کشورهای اتحادیه اروپا در دهه گذشته برای کاهش گازهای گلخانه‌ای، دی اکسید کربن را هدفگذاری و مصرف سوخت را با آن لحاظ می کنند.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که گاز دی‌اکسید کربن به عنوان آلاینده هوا شناخته نشده است و اطلاع عمومی از میزان تولید دی اکسید کربن انتخابی به مردم در مشارکت برای کاهش آلایندگی ها ندارد. به عبارت دیگر فهم نادرست از اثر گاز دی اکسید کربن در آلودگی هوا سبب درج اطلاعات دی اکسید کربن در برچسب انرژی خودرو شده است. چراکه به منظور اعلام میزان آلایندگی هوا به جای اعلام میزان انتشار گاز دی‌اکسید کربن میزان انتشار گازهای آلاینده هوا مانند مونواکسیدکربن (CO) ، اکسیدهای ازت (Nox)، اکسیدهای گوگرد (SOX) و تمامی ذرات معلق(PM)  درج گردد تا علاوه بر اطلاع مردم از میزان تولید آلاینده خودرو خود، تصمیم‌گیری دقیق‌تری برای انتخاب خودرو خود داشته باشند.

بنابر این سوالی که به ذهن می رسد این است که درج اطلاعات تولید دی اکسید کربن چه مزیتی برای مردم در انتخاب خودرو به وجود می آورد و این عدد چه کمکی برای سوق دادن تصمیم مردم در انتخاب خودرو با تولید آلایندگی کمتر دارد؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: