مسکن روستایی مسیری هموار برای اشتغال روستاییان

تامین مسکن مناسب روستایی اگر با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و استفاده از امکانات روز و با ویژگی‌ها و مختصات معماری روستایی و سنت‌های فرهنگی و تنوع اقلیمی موجود در مناطق مختلف کشور منطبق باشد می‌تواند ضمن ایجاد زمینه‌های اشتغال، شرایط را برای حفظ سنت‌های قومی، نژادی و فرهنگی در روستاها فراهم کند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از عوامل مهم در توسعه و عمران روستاها مسکن مناسب است. مسکن و شرایط آن عامل مهم و محوری در کیفیت زندگی افراد و گروه‌ها در نواحی مختلف قلمداد می‌شود. در کلیه برنامه‌های مسکن قبل و بعد انقلاب، نگرش و توجه به اهمیت معظلات و کمبودهای مسکن شهری بوده است و توجه چندانی به کیفیت وشرایط مسکن در نقاط روستایی ومسائل و تنگناهای آن مبذول نشده است. از طرفی، گرایشی هم که به تامین مسکن روستایی وجود داشته، عمدتا ماهیت کمی و درحالت ایده‌آل خود فقط برخوردار شدن از مسکن مستحکم در برابر سوانح بوده است و به اصول و معیارهای فرهنگی، قومی، اقتصادی، طبیعی و زیباشناختی توجه نشده است.

در کشور پهناوری مانند ایران که مناطق گوناگونی دارد و از تنوع جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی برخوردار است، نوع نیازها متفاوت است. با وجود این تفاوت‌ها اطلاعات دقیق درباره خصوصیات کالبدی روستاها وجود ندارد و برنامه‌های منطقه‌ای هم و برای آن تدوین نشده است. از این رو سال‌هاست برنامه‌‌های بهسازی کالبدی روستاهای کشور از الگوی یکسانی تبعیت کرده و تفاوت بین استان‌ها محدود به تعداد طرح‌ها و میزان اعتبارات است. بنابراین پرداختن به مقوله مسکن روستایی به طوری که در برگیرنده تمام ویژگی‌های یک معماری تمام عیار باشد اهمیت زیادی دارد.

طبق آمار رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور ۵ میلیون ۲۰۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که بیش از ۳میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم و نیازمند بهسازی و نوسازی هستند. با توجه به اینکه برخورداری از خانه نوساز و مقاوم، انگیزه برای ماندن روستاییان در روستا را افزایش می‌دهد و خود عاملی برای رونق تولید و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به سمت شهرها می‌شود توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.

مولفه‌ها و ابعاد ارزیابی مسکن روستایی

مولفه‌ها و ابعاد گوناگونی برای مطالعه مسکن روستایی وجود دارد. بعد کالبدی، بعد برخورداری از امکانات رفاهی و آسایشی، بعد اقتصاد و معیشت و بعد زیست محیطی ازجمله مهمترین ابعاد بررسی مسکن روستایی هستند.

بعد کالبدی مسکن روستایی: دربعد کالبدی مسکن روستایی میزان دوام مصالح، دوام سازه و قدمت واحدهای مسکونی روستایی مدنظر است و ترکیب این سه شخاص میزان استحکام واحدهای روستایی را تعیین می‌کند.

بعد امکانات رفاهی و آسایش، مسکن روستایی: وجود امکانات رفاهی و خدمات زیربنایی مانند آب لوله کشی، برق، تلفن و نظام دفع فاضلاب مناسب در واحدهای مسکونی و همچنین برخورداری از خدماتی مانند فضای آموزشی، بهداشتی، درمانی و تجاری دراین بعد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بعد اقتصاد و معیشت مسکن روستایی: ترکیب معیشت با با فضای زیست در خانه‌های روستایی موضوع مهمی است که بدون توجه و پرداختن به آن تصویری جامع از وضعیت روستایی میسر نمی‌شود. مولفه مذکور از جمله موارد مغفول در اجرای طرح‌های هادی روستایی است.

بعد زیست محیطی مسکن روستایی: در این بعد اثر فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی بر طبیعت و محیط زیست روستا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مسکن روستایی مسیری هموار برای اشتغال روستاییان

با توجه به آنکه بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد است، بسیاری از کارشناس معتقدند بخش مسکن قادر است علاوه بر تامین یکی از نیازهای اصلی خانوار( مسکن)، سایر بخش‌های اقتصادی را نیز به حرکت در آورد و تاثیر برجسته‌ای بر رونق کل اقتصاد داشته باشد. بخش مسکن با ۱۰۲ صنعت ارتباط دارد و همچنین به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مسکن حدود ۱٫۴ شغل مستقیم و ۱ شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود، بنابراین سرمایه گذاری در بخش مسکن روستایی علاوه بر تامین مسکن، زمینه‌های اشتغال روستاییان را فراهم می‌کند و مانع از مهاجرت آنها به شهر می‌شود.

با توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت، تامین مسکن مناسب روستایی اگر با توجه به تحولات اجتماعی، اقتصادی و استفاده از امکانات روز و با ویژگی‌ها و مختصات معماری روستایی و سنت‌های فرهنگی و تنوع اقلیمی موجود در مناطق مختلف کشور منطبق باشد می‌تواند ضمن ایجاد زمینه‌های اشتغال، شرایط را برای حفظ سنت‌های قومی، نژادی و فرهنگی در روستاها فراهم کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: