نماینده مجلس:

اجرای طرح ترسیب کربن با هدف مدیریت تغییرات اقلیمی است

شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس: اجرای طرح ترسیب کربن توسط سازمان‌جنگل‌ها با هدف مدیریت تغییرات اقلیم است. طرح ترسیب کربن از سال‌ها پیش مطرح است و در ایران هم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری طرح الگوی را به صورت پایلوت در حسین آباد بیرجند اجرا کرد، در واقع تلاش شده تا به صورت های مختلف عملیاتی شود. اجرای طرح ترسیب کربن بهتر است در نقاطی از دنیا مانند جنگل‌های آمازون و پر پوشش استوایی که تخریب شدید پوشش گیاهی هم دارد، دنبال شود زیرا ظرفیت افزایش توسعه پوشش گیاهی بیشتری نسبت به ایران دارند، در کشور ما اما متوسط با شرایط آب و هوایی حرکت در این زمینه به سرعت و شدت مناطق مذکور امکان‌پذیر نیست.در قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این موارد تاکید شده به نوعی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف به جنگل‌کاری سالانه ۵۰۰هزار هکتار در طول برنامه و بر انجام اقداماتی چون تثبیت شن از طریق پوشش گیاهی توصیه شده زیرا به مدیریت تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

به گزارش عیارآنلاین، شمس الله شریعت نژاد، در واکنش به رونمایی سند راهبرد ملی تغییر اقلیم و طرح ترسیب کربن، گفت: طرح ترسیب کربن از سال‌ها پیش مطرح است و در ایران هم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری طرح الگوی را به صورت پایلوت در حسین آباد بیرجند اجرا کرد، در واقع تلاش شده تا به صورت های مختلف عملیاتی شود.

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر توسعه فعالیت ها برای ذخیره کربن دراندام گیاهان در همین راستا دنبال شده است، طرح ترسیب جهت ذخیره کربن در بافت گیاهان به شکل‌های مختلف است تا از میزان غلظت آن در هوا کاسته شود.

وی ادامه داد: اقدامات جهت توسعه پوشش گیاهی دنبال شده است، البته شرایط کشور ما به جهت موقعیت اقلیمی از پتانسیل بالا در این حوزه برخوردار نیست اما حرکتی از سال‌‌ها پیش آغاز شده و هم‌اکنون هم ادامه دارد.

شریعت نژاد در توضیح تاثیر اجرای طرح ترسیب کربن در مدیریت تغییرات اقلیمی گفت: انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نهایت گرم شدن کره زمین به دلیل غلظت کربن است، بنابراین رسوب کربن موجب مقابله با تغییرات اقلیمی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای، افزود: اجرای طرح ترسیب کربن بهتر است در نقاطی از دنیا مانند جنگل‌های آمازون و پر پوشش استوایی که تخریب شدید پوشش گیاهی هم دارد، دنبال شود زیرا ظرفیت افزایش توسعه پوشش گیاهی بیشتری نسبت به ایران دارند، در کشور ما اما متوسط با شرایط آب و هوایی حرکت در این زمینه به سرعت و شدت مناطق مذکور امکان‌پذیر نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه نیز بر این موارد تاکید شده به نوعی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف به جنگل‌کاری سالانه  ۵۰۰هزار هکتار در طول برنامه و بر انجام اقداماتی چون تثبیت شن از طریق پوشش گیاهی توصیه شده زیرا به مدیریت تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.

محسن ناصری مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا در نشست رونمایی از سند «راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور»، گفت: در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی این سند، مواردی مثل توسعه منطقه‌ای و روستایی اقلیم‌محور، استقرار نظام مدیریتی سازگار با تغییر اقلیم، توانمندسازی نظام اقدامات جبرانی و حمایتی، توسعه اقدامات تحقیقاتی، ترویجی، فرهنگی، آموزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نظر قرار گرفت.

منبع: زیست آنلاین

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: