۲۳ ارد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۶

تولید و واردات محصولات تراریخته ضابطه‌مند شود

شاعری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس: محصولات تراریخته امکان دارد سلامت بهداشت جامعه به‌ویژه دانش آموزان،کودکان و مادران باردار را به خطر بیندازد؛ بنابراین باید ارزیابی خطر بر روی محصولات تراریخته عملیاتی شود. وزارت بهداشت ودرمان نیز باید به مسئولیت خود در زمینه نمونه برداری،کنترل محصولات تراریخته عمل کند. وزارتخانه های کشاورزی ، بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست طبق حکم برنامه ششم باید به وظیفه قانونی‌شان عمل کنند.

به گزارش عیارآنلاین، علی محمد شاعری درباره وضعیت تولید محصولات تراریخته درکشور،گفت:اجرای حکم ضابطه‌مندی  تولید محصولات تراریخته طبق برنامه ششم لازم الاجرا است.

نماینده مردم نکا، بهشهرو گلوگاه درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: محصولات تراریخته امکان دارد، سلامت بهداشت جامعه بویژه دانش آموزان،کودکان، مادران باردار را به خطر بیندازد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت ودرمان نیز باید به مسئولیت خود در زمینه نمونه برداری،کنترل محصولات تراریخته عمل کند.

وی تصریح کرد: ازآنجایی که کشت گیاهان در محصولات تراریخته دستکاری شده است، ممکن است سلامت مردم به مخاطره بیفتد، بنابراین باید ارزیابی خطر برروی محصولات تراریخته عملیاتی شود.

شاعری افزود: وزارتخانه های کشاورزی ، بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست طبق حکم  برنامه ششم  باید به وظیفه  قانونی‌شان عمل کنند.

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه تولید، واردات، مصرف محصولات تراریخته باید ضابطه مند  شود،یادآورشد:وزارت کشاورزی آیین نامه و دستورالعمل مربوط به تولیدات تراریخته را هرچه سریعتر ارائه دهد.

منیع: خانه ملت

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: