۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۶

اجرای طرح مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهران

شفیعی، رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهران خبر داد. وی افزود: این طرح با توجه به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین ضرورت حفظ منابع پایه آب و خاک و همچنین فراهم کردن بستر مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی؛ اجرا می‌شود که از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه‌های مرتعی استان تهران است.

به گزارش عیارآنلاین، پیمان شفیعی گفت: این طرح با توجه به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین ضرورت حفظ منابع پایه آب و خاک و همچنین فراهم کردن بستر مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب و ارتقای اکوسیستم عرصه‌های طبیعی؛ اجرا می‌شود که از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه‌های مرتعی استان تهران است.

شیفعی افزود: با توجه به فرارسیدن فصل چرا در مراتع میانبند و ییلاقی و به پایان رسیدن فصل چرای دام در مراتع قشلاقی و با هدف بهره برداری اصولی و بهینه از مراتع؛ به تمامی دامداران و بهره برداران ذیحق مراتع اعلام شده از ورود زودهنگام احشام و دام و همچنین آوردن دام مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در پروانه چرای تمدید شده است یا مندرج در طرح‌های مرتعداری خودداری کنند.

رئیس اداره امور مراتع استان تهران تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام درمراتع، با متخلف یا متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد و متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند و پروانه بهره برداری آنان باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

شفیعی خاطرنشان کرد: شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره ۱۵۰۴ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در ارتباط با آتش سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع و هرگونه تخریب و تصرف به عرصه‌های منابع طبیعی است.

منبع: مهر

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: