۲۷ ارد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۸

طرح تحول سلامت؛ ظاهری خوب با باطنی نادرست و غیرکارشناسی

یک کارشناس حوزه سلامت در خصوص اثرات سوء طرح تحول سلامت گفت: در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان، پزشکان هستند، زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم می‌شود.

حسن شرقی، کارشناس حوزه بهداشت و درمان در گفتگو با خبرنگار حوزه سلامت عیارآنلاین، پیرامون طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت دارای ظاهری خوب اما باطنی اشتباه و غیر کارشناسی است. این طرح  در ظاهر کمک به مردم برای کاهش هزینه‌های درمانی آن‌ها و حفظ اموال بیت‌المال است. اما در باطن زمینه را برای سوءاستفاده ذی‌نفعان که پزشکان هستند را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: دولت برای بهبود نظام سلامت کشور باید همان تکالیف قانونی خود را اجرایی می‌کرد که مصداق آن پیگیری و اجرا، پرونده الکترونیکی سلامت بود که ضمن مشخص کردن نوع درمان از درمان القایی جلوگیری و برای مردم دارای منفعت بود و بار مالی دولت را هم کاهش می‌داد.

این کارشناس سلامت در خصوص اثرات سوء طرح تحول سلامت افزود: در طرح تحول سلامت به دلیل اینکه قانون‌گذاران و ذی‌نفعان پزشکان هستند زمینه برای درمان القایی یعنی درمانی که مردم به آن احتیاج ندارند توسط پزشکان فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن طرح تحول سلامت، نسخه پزشک همانند چک سفیدی خواهد بود که توسط منابع بیمه و بیت‌المال نقد خواهد شد.

شرقی در خصوص ویژگیی‌های نظام سلامت درکشورهای توسعه یافته گفت: در کشورهای توسعه یافته دنیا طرف حساب و ذی‌نفع پزشکان نیسیتد و پزشکان نمی‌تواند هر درمانی را برای بیمار تجویز و به دنبال آن از منابع بیمه برداشت کنند.

وی ادامه داد: در کشورهای دنیا بیمه یک عنصر فعال است، بر عملکرد و بازدهی پزشکان نظارت می‌کند در صورت مشاهده تخلف و کم‌کاری توسط پزشکان با آنها قرارداد نمی‌بندد و پول آنها را پرداخت نمی‌کند.

این کارشناس سلامت پیرامون نحوه تامین اعتبارات مالی طرح تحول سلامت افزود: طرح تحول سلامت هزینه‌های مالی گسترده‌ای را برای دولت ایجاد کرده است. نمونه آن انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی آن بود که در تاریخ برای اولین بار به وقوع پیوست و نشان دهنده بی‌تدبیری دولت است.

شرقی پیرامون اینکه دولت دوازدهم چه اقداماتی را برای بهبود نظام سلامت باید انجام دهد، تصریح کرد: دولت آینده باید تکالیف قانونی و منطقی گذشته همچون پرونده الکترونیکی سلامت، راهنمایی بالینی درمان و پزشک خانواده را پیگیری کند و پیشگیری را مقدم بر درمان قرار دهد.

این کارشناس حوزه سلامت در پایان تصریح کرد: وضعیت نظام سلامت فعلی ناشی از حضور ذی‌نفعان، سهامداران و پزشکان در مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حوزه و سلامت است. در هیچ کجای دنیا کسانی ذی‌نفع یک قانون هستند نمی‌توانند در تهیه آن قانون نقش داشته باشد که طرح تحول سلامت این امکان را فراهم کرده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: