هزینه‌ جاری منزلِ «کاخ‌نشینها» ۲۰ برابر «منازل فقرا»

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران هزینه زیرگروه مسکن و انرژی میان دهک دهم شهری، حدود ۲۰ برابر دهک اول روستایی است.

به گزارش عیارآنلاین، گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد، مخارج دهک دهم شهری با دهکهای پایینی فاصله قابل توجهی دارد.

بر این اساس، کمترین و بیشترین هزینه سالانه مسکن و انرژی دهک دهم خانوارهای شهری (برخوردار) و دهک اول خانوارهای روستایی(کم‌برخوردار) به ترتیب ۲۳ و ۱٫۲ میلیون تومان بوده است. به این ترتیب فاصله هزینه‌های این دو دهک، حدود ۲۰ برابر است. ضمن اینکه فاصله دهکهای دهم و نهم شهری نیز ۱٫۷ برابر است.

گفتنی است بر اساس آخرین آمارها ضریب جینی از ۰٫۳۷ در سال ۱۳۹۲ به ۰٫۳۹ در سال ۱۳۹۴ افزایش داشته و به این ترتیب فاصله میان طبقات فقیر و غنی در دولت یازدهم تشدید شده است.

 

13960224095056675108389310

منبع: مسکن نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: