سرپرست دانشگاه آزاد از تدوین اهداف کلان این دانشگاه برپایه مطالعات آینده‌پژوهی خبر داد

سرپرست دانشگاه آزاد از تدوین اهداف کلان دانشگاه آزاد برپایه مطالعات آینده‌پژوهی خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین،  به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد به منظور بررسی روند چگونگی انجام امور دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت‌های پژوهشی، آموزشی و برنامه ریزی دیدن کرد و در جریان فعالیت بخش‌هایی از دانشگاه قرار گرفت.

نوریان ابتدا با حضور در جلسه مدیران معاونت برنامه ریزی، بر موضوع مطالعات آینده پژوهی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد.

نوریان خاطرنشان کرد: لازم است هسته‌ای از کارشناسان مجرب با مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان تشکیل شود تا با همکاری سایر بخش‌ها، پیش بینی دقیقی از آینده دانشگاه در عرصه‌های مختلف آموزشی، علمی، پژوهشی و اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و مجموعه ساها تدوین شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از معاونت برنامه ریزی این دانشگاه خواست تا یک برنامه جامع و کاملی را از محیط پیرامون دانشگاه به منظور تبیین وضع موجود و طراحی چشم انداز و استراتژی آینده دانشگاه مبتنی بر آینده پژوهی در دانشگاه‌های کشور و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و ارائه کند تا اهداف کلان دانشگاه براساس آن تنظیم شود.

نوریان همچنین در مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافت و با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ کمیت به رشد مطلوب رسیده و نیازمند ارتقای کیفیت است، با مدیران آموزشی این بخش، به بحث و گفت‌وگو درباره روش‌های مهندسی مجدد رشته‌ها و افزایش کیفیت آموزش در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت.

نظارت دقیق بر قوانین و مقررات آموزشی، بررسی وضعیت اعضای هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس و ساماندهی کمبود موظفی آنها و برنامه ریزی جدید بویژه در رشته های کاردانی و کارشناسی با توجه به نیاز جامعه از دیگر مواردی بود که با حضور نوریان مورد بررسی قرار گرفت.

سپس سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در جلسه مدیران، کارشناسان و کارکنان معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با مدیران این بخش درخصوص راهکارهای کیفی سازی پژوهش‌های دانشگاه آزاد اسلامی به گفت‌وگو پرداخت.

نوریان با تاکید بر ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه،خواستار کاربردی کردن پژوهش‌هایی شد که منجر به دستیابی به فناوری‌های برتر و مورد نیاز جامعه باشد.

وی با اشاره به لزوم رشد تحقیقات و کیفیت بخشی در دانشگاه، بر همکاری یکپارچه و توأمان معاونت پژوهشی و آموزشی دانشگاه در راستای ارتقای استانداردها به ویژه در بخش پایان نامه‌ها تاکید کرد .

نوریان افزود: باید فاصله (واریانس) کیفیت بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین بین دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه های کشور هرچه بیشتر به هم نزدیک شده و کاهش یابد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بر سامان دهی قطب‌های علمی و فناوری کشور، تعامل با وزارتخانه‌ها و نهادها به منظور همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت تاکید کرد.

وی بر تداوم بسیج همگانی اندیشمندان، دانشگران و پژوهشگران دانشگاه در راستای تعالی هر چه بیشتر و حرکت به سمت دانشگاه پژوهش محور تاکید کرد.

گزارشی از روند برگزاری جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در یکم خرداد ماه سال جاری مطرح و مقرر شد توسعه فعالیت‌های پژوهشی، ورود به بازار و تجاری‌سازی فناوری‌ها از اقدامات مهم این حوزه باشد.

وی ادامه داد: تمرکز ما در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بر ایجاد بسترها و زیرساخت هایی برای افزایش ارتباط واقعی با صنعت، ارتقا و پیشرفت رتبه پژوهشی دانشگاه و نمایه کردن مقالات دانشگاه در پایگاه های استنادی است.

وی همچنین بر تعامل و همکاری سازنده و نزدیک با شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ایجاد یکپارچگی و همسویی در فعالیت های هماهنگ برای انجام اقدامات موردنیاز در جهت همراهی و همگامی با قوانین و مقررات مصوب تاکید کرد.

منبع:فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: