عضو کمیسیون قضایی: حجم بالای واردات کالا به کشور تهدید کننده امنیت است

درحالی مردان دولتِ روحانی از مثبت شدن تراز تجاری بعنوان یکی از افتخاراتش سخن می گویند که کسری تراز تجاری بیش از ۲۲ میلیارد دلار شده است.

به گزارش عیارآنلاین، طی سال ۹۵ و پس از برجام صادرات غیرنفتی واقعی کشور هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار کاهش داشته و کسری تراز تجاری واقعی بخش غیرنفتی کشور به حدود بیست میلیارد دلار رسیده است.

حتی اگر صادرات روغن های سبک و فرآورده های مرتبط را هم محاسبه کنیم، وضع خراب‌تر می شود و صادرات واقعی غیرنفتی به حدود ۱۰ میلیارد دلار می رسد. برهمین اساس کسری تراز تجاری بیش از ۲۲ میلیارد دلار می شود.

این درحالی است که دولت از مثبت شدن تراز تجاری کشور به عنوان یکی از افتخارات‌ش سخن می گوید.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: