عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

ارز دو نرخی یا چند نرخی مهمترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است

آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ارز دو نرخی یا چند نرخی مهمترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است؛ زیرا سرمایه‌گذار خارجی باید بداند وقتی ارزی را وارد کشور کرد، چگونه و با چه نرخی آن را خارج خواهد کرد./ نرخ ارز باید توسط بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین شود./ اگر ارز تک نرخی شود ولی منابع لازم برای تامین تقاضای ارز در بازار نباشد، بار دیگر بازار دوم شکل می‌گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، سیدرضی حاجی آقامیری گفت: با توجه به اینکه ارز حاصل از فروش نفت در اختیار دولت بوده و نسبت صادرات غیرنفتی به صادرات نفت ناچیز است،بنابراین همواره کنترل بازار ارز در اختیار دولت و بانک مرکزی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت همواره می تواند بازار ارز را با اتکا به منابع ارزی حاصل از فروش نفت کنترل کند، خاطرنشان کرد: دولت‌ها همواره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اقدام به کنترل بازار ارز می‌کنند.

وی با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز گفت: نرخ ارز باید توسط بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین شود.

حاجی آقامیری با اشاره به افزایش نرخ ارز در آذر و دیماه سال گذشته گفت: بانک مرکزی برای واقعی‌تر شدن نرخ ارز می توانست قیمت ارز را در همان محدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نگاه دارد ولی به دلیل برخی فشارها بار دیگر نرخ ارز را کاهش داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: بدون سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی بالا امکانپذیر نیست و برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید زیرساخت‌های آن از جمله تک نرخی شدن ارز فراهم شود.

این فعال اقتصادی در عین حال گفت: اگر ارز تک نرخی شود ولی منابع لازم برای تامین تقاضای ارز در بازار نباشد، بار دیگر بازار دوم شکل می‌گیرد.

منبع: ایبنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: