سیف: امکان استفاده از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تضمین وام‌های خُرد بانکی وجود دارد

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: امکان ارائه وام خُرد با پشتوانه حساب یارانه نقدی وجود دارد./ بانک مرکزی تکلیفی در خصوص عدم پذیرش ضامن با سن بالای ۶۵ سال برای ارائه وام بانکی نداشته است./ موضوع تسهیل شرایط برای پرداخت وام های خُرد پیگیری خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، ولی الله سیف با تاکید بر اینکه شرط سنی برای پذیرش ضمانت تکلیف بانک مرکزی نیست گفت: امکان ارائه وام خُرد با پشتوانه حساب یارانه نقدی وجود دارد. در عین حال وی عنوان کرد: بانک مرکزی تکلیفی در خصوص عدم پذیرش ضامن با سن بالای ۶۵ سال برای ارائه وام بانکی نداشته است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت و در خصوص سخت گیری بانک ها در پذیرش ضامن برای ارائه وام خُرد بیان داشت: موضوع تسهیل شرایط برای پرداخت وام های خُرد پیگیری خواهد شد.

سیف افزود: بانک ها می توانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وام های خُرد استفاده کنند و دستورالعمل ارائه کارت اعتباری به پشتوانه اینکه حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد، صادر شده است.

منبع: ایبنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: