فعالیت ۹۰۰ هزار پیش دبستانی در مناطق محروم/رشدِ ۵۱ درصدیِ آموزش عشایر

فضلی، مدیر کل آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش: در سال تحصیلی جاری (۹۶ – ۹۵) تعداد بچه‌های تحتِ آموزشِ پیش‌دبستانیِ عشایر ۱۳ هزار و ۷۲۳ نفر بود که در مقایسه با ۹ هزار و ۸۵ نفرِ سال قبل (۹۵ – ۹۴)، شاهد رشدِ ۵۱ درصدیِ میزان آموزش هستیم، این درحالی است که در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳ حدود ۸ هزار و در سال ۹۳ – ۹۲ تقریباً ۷ هزار نوآموزِ پیش دبستانی در مناطق عشایر داشتیم. در مناطقی که مردم غالباً ۲ زبانه هستند، مبنا و اولویت اولِ ما این است که زبان مادری و خرده فرهنگ‌ها مورد احترام قرار بگیرد.

به گزارش عیارآنلاین، رخساره فضلی، مدیرکل دفتر آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش، درباره میزان رشد آموزشِ پیش‌دبستانی در میان عشایر، به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر آموزش رایگانِ این مقطع برای عشایر اشاره کرد و گفت: امسال با توجه به حمایت ویژه دولت، کودکانِ پیش دبستانیِ عشایر را در تمام مناطق کشور  تحت پوششِ آموزشی قرار دادیم.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری (۹۶ – ۹۵) تعداد بچه‌های تحتِ آموزشِ پیش‌دبستانیِ عشایر ۱۳ هزار و ۷۲۳ نفر بود که در مقایسه با ۹ هزار و ۸۵ نفرِ سال قبل (۹۵ – ۹۴)، شاهد رشدِ ۵۱ درصدیِ میزان آموزش هستیم، این درحالی است که در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳ حدود ۸ هزار و در سال ۹۳ – ۹۲ تقریباً ۷ هزار نوآموزِ پیش دبستانی در مناطق عشایر داشتیم. این اعداد نشان می‌دهد که حمایت‌های دولت تا چه میزان موجب افزایش میزان آموزش پیش دبستانی در میان عشایر شده است.

فضلی اظهار داشت: اینکه در هرجای ایران کودک عشایر بصورت رایگان دوره پیش دبستانی را پشت سر می‌گذارد به معنی حرکت به سمت عدالت است. در مناطقی که برخورداری کمتر است، دولت توجه ویژه و حمایت کامل می‌کند و هرکجا که مردم امکان حضور دارند، دولت جلب مشارکت بیشتر آنها را در دستور کار قرارده و این نشانگرِ حرکت و پیش بردنِ یک برنامه، توسط مردم و دولت بصورت مشترک است.

مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره توجه به زبان مادری و حفظ خرده فرهنگ‌های اقوام مختلف در روند آموزش پیش‌دبستانی در دولت یازدهم گفت: در مناطقی که مردم غالباً ۲ زبانه هستند، مبنا و اولویت اولِ ما این است که زبان مادری و خرده فرهنگ‌ها مورد احترام قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا اگر قرار باشد؛ معلم با آنها شعر بخواند، لازم و ضروری است که به پیوندهای فرهنگیِ مردم و کودکان آن خطه اهمیت بدهد. به تعبیری اگر بخشی از فرهنگ و زندگی این نوآموزان مغفول واقع شود، بچه‌ها اصولاً نمی‌توانند با آن معلم و روند آموزش ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل ما در برنامه‌های پیش‌دبستانی خود، بر احترام به خرده فرهنگ‌ها و انتقال مولفه‌های فرهنگ بومی در عین توجه به هویت ملی، توصیه موکد داریم که هر دو این موارد بصورت موازی پیش بروند.

فضلی با اشاره به اینکه در دوره پیش دبستان، تنظیم برنامه درسی به شکل غیرمتمرکز است و فعالیت‌ها و محتوا بصورت استانی تعیین می‌شود، افزود: قرار نیست زبان مادری را از بچه بگیریم و زبان فارسی را جایگزین آن کنیم، اما می‌خواهیم بچه‌ها درعین اینکه زبان مادریشان را دوست دارند و به آن مسلط هستند؛ قصه‌های محلی را فرا گرفته، شعرهای عامیانه را به زبان و گویش محلی خود بخوانند و زبان فارسی را هم دوست داشته باشند و آن را بدرستی بیاموزند که برای ورود به دبستان با مشکل مواجه نشوند.

او در ادامه از افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ پوشش پیش‌دبستانی در مناطق محروم کشور، بعنوان یک اقدام مهم دولت یازدهم یاد کرد و گفت: در سال ۹۲ تقریباً ۵۰۰ هزار کودک پیش دبستانی در مناطق محروم مشمول آموزش می‌شدند که میزان پوشش، تنها ۳۸ درصد بود! این درحالی است که اکنون ۹۰۰ هزار پیش دبستانی داریم و نرخ پوشش نیز حدد ۶۷ درصد است.

منبع: قدس آنلاین

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: