معاون آموزش متوسطه تاکید کرد؛

اهمیت و نقش فارغ التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در تولید و اقتصاد

زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: هنرستان های فنی و حرفه ای مهد تحقق پرورش نخبگان مهارتی هستند و پنجه های کارآمد هنرجویان در کنار ذهن های خلاق آن ها، چرخه توسعه کشور را با شتاب بیشتر به حرکت در می آورد. ما چرخه آموزش، تولید و فروش را در هنرستان ها دنبال می کنیم و آنچه در چشم انداز دوم در نظر گرفته شده موضوع کارآفرینی است، در حقیقت خوداشتغالی زمانی محقق می شود که بتوانیم دانش آموز کارآفرین تربیت کنیم .

به گزارش عیارآنلاین، علی زرافشان در بازدید از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای هنرستان ها ی استان مرکزی، اظهار داشت: سرمایه انسانی کارآمد و لایق عامل کلیدی برای بالفعل کردن سرمایه های بالقوه است و نقش آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه مولد نیروی انسانی کارآمد و لایق بر کسی پوشیده نیست.

اهمیت فعالیت هنرستان های فنی و حرفه ای

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت فعالیت هنرستان های فنی و حرفه ای در راستای تربیت نیروهای توانمند و خلاق، افزود: هنرستان های فنی و حرفه ای مهد تحقق پرورش نخبگان مهارتی هستند و پنجه های کارآمد هنرجویان در کنار ذهن های خلاق آن ها، چرخه توسعه کشور را با شتاب بیشتر به حرکت در می آورد.

وی بیان داشت: فارغ التحصیلان هنرستانی با توجه به رویکرد جدید استقرار نظام آموزش متوسطه در شاخه فنی و حرفه ای و سه ساله شدن این آموزش ها، در آموزش های نظری و کارگاهی توام با یکدیگر شایستگی های لازم را کسب کرده، آماده ورود به بازار کار می شوند و می توانند چرخ تولید و اشتغال را در جامعه بچرخانند.

برگزاری مسابقات، فرصتی برای استفاده از ظرفیت های جامعه است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برگزاری مسابقات و جشنواره ها، از جمله مسابقات علمی و عملی در شاخه فنی و حرفه ای ارتقای جایگاه و منزلت و مهارت هنرجویان را به دنبال دارد، تصریح کرد: برگزاری چهاردهمین دوره این مسابقات، فرصتی برای جامعه است که با ظرفیت های هنرستان ها آشنا شوند و از طرف دیگر خود هنرجویان نیز در شناخت توانمندی هایشان به خودباوری رسیده و می توانند در عرصه تولید و اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.

اهمیت هنرستان های فنی و حرفه ای در تولید و اقتصاد کشور

زرافشان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت و نقش فارغ التحصیلان هنرستان های فنی و حرفه ای در تولید و اقتصاد کشور، خاطرنشان ساخت: ما چرخه آموزش، تولید و فروش را در هنرستان ها دنبال می کنیم و آنچه در چشم انداز دوم در نظر گرفته شده موضوع کارآفرینی است، در حقیقت خوداشتغالی زمانی محقق می شود که بتوانیم دانش آموز کارآفرین تربیت کنیم .

تحول در نگرش ها

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: سعی داریم برای دانش آموزان هنرستان های فنی و حرفه ای تحولی در نگرش هایشان ایجاد شود که کارآفرین و پاسخگوی بازار توسعه اقتصادی با عرضه تولیدات باکیفیت باشند، چرا که جوانان نقش مهم و تعیین کننده ای در عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: