تاکید کارشناس آموزش و پرورش بر بدیهی بودن تفاوت‌های فردی در بین دانش آموزان

عمادی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش: وجود تفاوت های فردی در بین دانش آموزان امری بدیهی و غیر قابل انکار است و یاگیرندگان مختلف با سرعت های متفاوت می آموزند. در این راستا روش آموزش معلم باید به گونه ای طرح ریزی شود که دانش آموزان بتوانند با سرعت متفاوت با توانای هایی خود پیش بروند. معلم باید در اجرای روشهای آموزشی خود تفاوتهای فردی دانش آموزان را در توانایی و سرعت یاد گیری در نظر بگیرند و فنون آموزشی متناسب با آنها را مورد استفاده قرار دهند.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالرسول عمادی بر تفاوت های فردی دانش آموزان تاکید کرد وگفت: وجود تفاوت های فردی در بین دانش آموزان امری بدیهی و غیر قابل انکار است و یاگیرندگان مختلف با سرعت های متفاوت می آموزند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در این راستا روش آموزش معلم باید به گونه ای طرح ریزی شود که دانش آموزان بتوانند با سرعت متفاوت با توانای هایی خود پیش بروند.

وی اظهارکرد: معلم باید در اجرای روشهای آموزشی خود تفاوتهای فردی دانش آموزان را در توانایی و سرعت یاد گیری در نظر بگیرند و فنون آموزشی متناسب با آنها را مورد استفاده قرار دهند

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: