۲۴ ارد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۴

حضور دام برای حفظ و نگهداری از مراتع الزامی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص مدیریت حضور دام در مراتع گفت: کوهپایه‌ای و کوهستانی بودن بخش وسیعی از کشور شرایط را برای چرای دام فراهم کرده است. به همین دلیل با اعمال مدیریت صحیح چرا می‌توانیم دامداری گسترده وسیع را در کنار حفظ مراتع داشته باشیم.

نورمحمد تربتی نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه کشاورزی عیارآنلاین، پیرامون مدیریت حضور دام در مراتع، گفت: مدیریت مراتع دارای ابعاد گسترده و وسیعی است. این یک امر طبیعی و منطقی است که باید در کنار استفاده از مراتع برای دامداری به مسائل زیست‌محیطی، آبخیزداری و ظرفیت‌افزایی آن‌ها توجه کرد.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا مراتع با توجه به تراکم پوشش گیاهی و توان اکولوژیکی محیط طبقه‌بندی می‌شوند. در این طبقه‌بندی حضور دام در مراتعی که وضعیت مناسبی دارند، بلامانع و حتی برای حفظ و نگهداری از مراتع، الزامی است. اما در مراتعی که وضعیت مناسبی ندارند، باید به سمت احیاء و ظرفیت‌افزایی حرکت کرد و با دادن تنفس ۲ تا ۳ ساله به مرتع، دوباره آن را احیاء و شرایط را برای حضور دام فراهم کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس افزود: متأسفانه در چند دهه گذشته، استفاده صرف و بدون برنامه‌ریزی از مراتع، تعادل بین ظرفیت‌افزایی و بهره‌برداری را از بین برده است و در بعضی نقاط شاهد وضعیت بحرانی در مراتع کشور هستیم.

وی ادامه داد: ما باید مدیریت فعال در بعد استفاده از مراتع، برای حضور دام در کشور داشته باشیم تا هم مراتع دارای درجه‌چهار بهبود و تبدیل به درجه‌یک شوند و هم دام‌های ما از آن‌ها استفاده کنند.

تربتی‌نژاد با توجه به ظرفیت و توان بالای اکولوژیکی و کوهستانی بودن بخش وسیعی از کشور افزود: کوهپایه‌ای و کوهستانی بودن بخش وسیعی از کشور شرایط را برای چرای دام فراهم کرده است. به همین دلیل، با اعمال مدیریت صحیح چرا می‌توانیم دامداری گسترده وسیع را در کنار حفظ مراتع داشته باشیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: