با اعلام معاون آموزشی دانشگاه؛

رشته‌های جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان ایجاد می‌شود

موسی‌پور، معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان: یکی از سیاست‌هایی که دانشگاه در نظر دارد بحث توسعه تحصیلات تکمیلی بوده و در مناطقی که این امکان وجود داشته باشد در جهت ایجاد رشته‌های جدید تلاش می‌کنیم. رشته مطالعات تربیت معلم در ایران سابقه‌ای ندارد و قصد داریم این دوره را برای مقطع کارشناسی ارشد طراحی کنیم، همچنین سیاست‌گذاری آموزشی، اقتصاد آموزش و پرورش از دیگر رشته‌هایی است که تاکنون در دانشگاه‌های علوم تربیتی وجود نداشته و قصد داریم در دانشگاه فرهنگیان این رشته‌ها را برای مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، نعمت‌الله موسی‌پور معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان؛ در خصوص توسعه تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه اظهار داشت: یکی از سیاست‌هایی که دانشگاه در نظر دارد بحث توسعه تحصیلات تکمیلی بوده و در مناطقی که این امکان وجود داشته باشد در جهت ایجاد رشته‌های جدید تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: همواره به اعتلای حرفه‌ای دانشگاه و تربیت معلم می‌اندیشیم و توسعه تحصیلات تکمیلی شرایط مساعدی برای این هدف است.
معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد: به طور جدی پیگیر این مسئله هستیم و چندین رشته که به پیشرفت و ارتقاء کیفیت امر تربیت معلم منجر می‌شود را مورد توجه قرار دادیم.
موسی‌پور به بیان برخی از این رشته‌ها پرداخت و گفت: رشته مطالعات تربیت معلم در ایران سابقه‌ای ندارد و قصد داریم این دوره را برای مقطع کارشناسی ارشد طراحی کنیم، همچنین سیاست‌گذاری آموزشی، اقتصاد آموزش و پرورش از دیگر رشته‌هایی است که تاکنون در دانشگاه‌های علوم تربیتی وجود نداشته و قصد داریم در دانشگاه فرهنگیان این رشته‌ها را برای مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی کنیم.
وی یادآور شد: بازنگری فعالیت‌های گروه‌های آموزشی از دیگر اقداماتی است که به آن توجه داریم، همچنین از حیث بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد نیز باید برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهیم که به تصویب برسد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: