نماینده مجلس:

بنا داریم که اجرای سند تحول بنیادین را جدی پیگیری کنیم

میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: در خصوص دستور دیروز رئیس مجلس برای تهیه گزارش درباره سند آموزش ۲۰۳۰، قبل از عید نوروز، کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولان وزارتخانه‌ جلساتی داشت و تذکرات لازم به آنها داده شد. مسئولان وزارتخانه در پاسخ به اعضای کمیسیون گفتند که این سند صرفاً یک همکاری بوده و الزامی برای ادامه و ضمانت اجرایی برای قطع همکاری وجود ندارد که گزارش این جلسات در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. بنا داریم که اجرای سند تحول بنیادین را جدی پیگیری کنیم و دیگر بعد از دستور مقام معظم رهبری، صحبت از اجرای سند ۲۰۳۰ موضوعیت ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص دستور دیروز رئیس مجلس برای تهیه گزارش درباره سند آموزش ۲۰۳۰، اظهار داشت: قبل از عید نوروز، کمیسیون آموزش و تحقیقات با مسئولان وزارتخانه‌ جلساتی داشت و تذکرات لازم به آنها داده شد.

وی افزود: مسئولان وزارتخانه در پاسخ به اعضای کمیسیون گفتند که این سند صرفاً یک همکاری بوده و الزامی برای ادامه و ضمانت اجرایی برای قطع همکاری وجود ندارد که گزارش این جلسات در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.

میرزاده ادامه داد: بنا داریم که اجرای سند تحول بنیادین را جدی پیگیری کنیم و دیگر بعد از دستور مقام معظم رهبری، صحبت از اجرای سند ۲۰۳۰ موضوعیت ندارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند در موضوع دوشغله بودن وزیر آموزش و پرورش دخالت کند، گفت: مراجع قضایی باید در مورد دوشغله بودن وزیر و صحت و سقم مدارک، اظهار نظر کنند.

منبع: قدس آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: