برنامه ریزی بلند مدت آموزش و پرورش برای کاهش تنوع مدارس

نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش: جهت گیری آموزش و پرورش به سمت کاهش تنوع مدارس است اما این هدف بلند مدت بوده و طی یک یا ۲ سال انجام نمی‌شود. مدارس تیزهوشان نیز امسال افزایش نیافته و هر ساله در جهت کاهش تعداد این مدارس برنامه ریزی شده است. ورود موسسات و کتاب‌های کمک آموزشی در شرایطی که صرفا با هدف صرفه اقتصادی و تقویت مهارت‌هایی چون تست زنی نباشد مشکلی نداشته اما جنبه اختیاری بودن آن باید رعایت شود.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش؛ در خصوص ورود موسسات آموزشی و کتاب‌های کمک آموزشی به مدارس عنوان کرد: کتاب‌های کمک آموزشی و همچنین موسسات برای حضور در مدارس نیازمند اخذ تاییدیه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هستند.

وی ادامه داد: اگر مدرسه‌ای بدون هماهنگی این کار را انجام دهد خلاف قانون بوده و حتی در شرایط قانونمند بودن این روند فعالیت‌ها باید با همکاری انجمن اولیا مربیان و موافقت آن‌ها انجام شود.
دبیر کل شورای عالی‌ آموزش و پرورش گفت: در شرایط قانونی بودن این کار هرگز اجباری برای اجرای آن نباید وجود داشته باشد و کاملا چنین فعالیت‌های فوق برنامه‌ای اختیاری است.
وی تصریح کرد: ورود موسسات و کتاب‌های کمک آموزشی در شرایطی که صرفا با هدف صرفه اقتصادی و تقویت مهارت‌هایی چون تست زنی نباشد مشکلی نداشته اما جنبه اختیاری بودن آن باید رعایت شود.
نویدادهم در خصوص کاهش تنوع مدارس نیز اظهار داشت: جهت گیری آموزش و پرورش به سمت کاهش این تنوع است اما این هدف بلند مدت بوده و طی یک یا ۲ سال انجام نمی‌شود.
وی یادآور شد: مدارس تیزهوشان نیز امسال افزایش نیافته و هر ساله در جهت کاهش تعداد این مدارس برنامه ریزی شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: