۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۸
نماینده مجلس:

مشکل آلودگی هوا باید ریشه‌ای حل شود نه با تغییر تقویم آموزشی مدارس

عباسی، نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: مجلس با پیشنهاد تنظیم تقویم آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به وضعیت آلودگی هوای مناطق مختلف به دلیل آنکه قدرت حل ریشه‌ای مشکل را ندارد، مخالفت کرد. اید مشکل آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ حل کرد نه آنکه تقویم آموزشی مدارس را به دلیل ناتوانی در حل مشکلی دیگری به هم ریخت چراکه این موضوع برای فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کند. تغییر زمان‌بندی مدارس و حل مشکل دانش‌آموزان و معلمان در شهرهای دیگر به دلیل شرایط آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر و قومی باید جدا از لایحه هوای پاک مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، اسدالله عباسی با اشاره به مخالف مجلس با «پیشنهاد تنظیم تقویم آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به وضعیت آلودگی هوای مناطق مختلف» آن را  پاک کردن صورت مسئله دانست و گفت: مجلس با این پیشنهاد به دلیل آنکه قدرت حل ریشه‌ای مشکل را ندارد، مخالفت کرد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید مشکل آلودگی هوا را در شهرهای بزرگ حل کرد نه آنکه تقویم آموزشی مدارس را به دلیل ناتوانی در حل مشکلی دیگری به هم ریخت چراکه این موضوع برای فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها مشکل ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه جایگاه قانون بالاتر از آن است که به دلیل عدم ناتوانی در حل یک مشکل اجرایی و موقتی در آن تغییرات ایجاد کرد، افزود: تغییر زمان‌بندی مدارس و حل مشکل دانش‌آموزان و معلمان در شهرهای دیگر به دلیل شرایط آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر و قومی باید جدا از لایحه هوای پاک مورد بررسی قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای این تغییرات باید مستندات بیشتری را به مجلس ارائه دهد، اضافه کرد: باید برای جلوگیری از ورود آسیب به مسئله آموزشی دانش‌آموزان به دلیل تعطیلات مکرر در زمستان فکری کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه باید زمان‌بندی آموزشی را در سال تحصیلی آینده تغییر و در تعطیلات مدارس گرمسیر و سردسیر تغییراتی ایجاد شود، گفت: ۴ ماه تعطیلی مستمر دانش‌آموزان منطقی نیست لذا باید از طریق لایحه یا طرحی جداگانه از لایحه هوای پاک آن را دنبال دارد.

منبع: خانه ملت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: